Skip links

Projecten

VMBO Sportlab

VMBO Sportlab

Op het voortgezet onderwijs neemt de sportdeelname van jongeren steevast af. Dit geldt zeker voor het vmbo. Volgens de leefstijlmonitor sporten jongeren op het VMBO gemiddeld 15% minder dan op het VWO. Het project VMBO Sportlab doet onderzoek naar hoe de beweeg- en sportparticipatie van jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat zij ook op latere leeftijd actief blijven.  

 

Een breed consortium van onder andere onderzoekers en praktijkprofessionals onderzoekt via 4 onderling sterk samenhangende werkpakketten welke interventies geschikt zijn voor beweeg- en sportparticipatie. InnoBeweegLab is werkpakketleider van werkpakket 4 ‘De Innovatieve Praktijk’. Dit werkpakket is gericht op het onderzoeken van en experimenteren met innovatieve manieren om de doelgroep te betrekken bij sport en bewegen.
Aan de hand van 3 experimenten geven we hier samen met onze partners invulling aan:

  • We onderzoeken hoe jongeren zelf de ideale sport en beweegactiviteit zien.
  • We gaan op zoek naar de X-factor: hoe ziet de ideale beweegprofessional er volgens de jongeren uit?
  • Als laatste gaan we samen met de jongeren aan de slag om tot een schoolomgeving te komen die voor, tijdens en na schooltijd uitnodigend is om in te bewegen.  

 Het project loopt van 2022 tot en met 2025.

Details

Status:
Lopend

Partners:
o.a. Radboud Universiteit, Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut, Stichting Scholengroep, Pontes.

Oktober 2023

fleur@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek, productontwikkeling

Meer informatie

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl