Anti Human Cloning Essays On Poverty Essay For Gary Soto Citation Early Marriage Vs Late Essay Sample Lab Bench 2 Ap Biology Essays

Vitality Living Lab

1 december 2020

In 2021 een wereldwijd uniek ecosysteem voor innovatie- en businesscreatie binnen het domein van sport en vitaliteit. Het project ‘Vitality Living Lab’ stimuleert (nieuwe) bedrijvigheid en werkgelegenheid en draagt daarmee bij aan de economie van de steden en de Brainport regio als geheel.

Zuid-Nederland heeft op het domein Sport & Vitaliteit een uitstekende uitgangssituatie opgebouwd. De marktkansen binnen dit domein zijn groot, gelet op de oplopende kosten van gezondheidszorg (door zowel vergrijzing als een toenemend inactieve leefstijl), maar ook de economische kansen die ontstaan door vraag naar zorg voor gezondheid.

De werkpakketten in dit project zijn gericht op: duurzame data beheer, innovatie voor vitaliteit, versterking business development en structuurversterking van de fieldlabs. InnoSportLab Sport & Beweeg is namens de 6 betrokken fieldlabs trekker voor dit laatste werkpakket.

Versterkte sportfieldlabs worden de broedplaats voor dataverzameling, innovatie én businesscreatie. Partners uit het cluster Sports & Technology (S&T) willen deze sterke uitgangspositie gaan verzilveren door actief de (markt)kansen te grijpen. Zij wil het ecosysteem versterken, en met zowel maatschappelijk als economische impact een sportieve en vitale samenleving realiseren.

In totaal gaan 16 partners in een mix van fieldlabs, kennisinstellingen en bedrijven werken aan het versterken van het ecosysteem en daarbij de volgende resultaten opleveren:

• 9 versterkte fieldlabs;
• Een unieke infrastructuur voor databeheer;
• 50 ondersteunde bedrijven;
• 50 nieuwe productontwikkelingen met een jaarlijks marktpotentieel van ruim 17 miljoen euro voor de regio;
• 85 nieuwe FTE op jaarbasis aan werkgelegenheid.

Intussen hebben wij verschillende deelprojecten mogen uitvoeren onder het Vitality Living Lab:

Het project wordt tot slot mogelijk gemaakt door Op-Zuid, Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant.

Nieuwsgierig naar de website van het Vitality Living Lab? Klik hier!