Skip links

Projecten

Vital Cities Challenges

Vital Cities Challenges

Verbetering van de vitaliteit in Europa middels Vital Cities Challenges (VCC).

Tegenwoordig stijgen in veel steden de gezondheidsproblemen, de kosten voor de gezondheidszorg en de ziektelast. Deze stijging is te wijten aan onder andere vergrijzing en toenemende fysieke inactiviteit. Volgens de Wereldgezondheidszorg is een vitale stad zich bewust van de huidige gezondheidsproblemen en streeft deze naar de verbetering van de gezondheid. Met de Vital Cities Challenges gaan we Europese steden hierbij ondersteunen. Het doel van de Vital Cities Challenges is ervoor zorgen dat ‘actief en gezond’ de nieuwste trend wordt. Deze nieuwe trend moet ervoor zorgen dat er een stijging plaats vindt voor het collectieve welzijn van de samenleving.

Een Vital Cities Challenge is een campagne rondom de gelijknamige app die de komende 2 jaar in 4 Europese steden wordt uitgerold. De app stelt burgers in staat een vitalere levensstijl na te streven middels persoonlijke inzichten, leren en plezier. De Vital City Challenges worden lokaal vormgegeven en bevatten een combinatie van online en offline evenementen voor alle leeftijden en voor elk activiteitenniveau.

Details

Status:
Lopend

Partners:
Kinetic Analysis
Vrije Universiteit Brussel
ACES Europe

9 september 2022

Info@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek, Productontwikkeling

Website VCC

Het vitaliteitsplatform geeft mensen inzicht in hun persoonlijke gezondheid en vitaliteitsdomeinen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van challenges en battles waarbij bijvoorbeeld wijken met elkaar vergeleken worden voor wat betreft hun activiteitenniveau. Voor de projectpartners biedt het platform de mogelijkheid voor nader onderzoek en analyses op het gebied van het menselijk welzijn. Hoe verhouden activiteitenpatronen zich bijvoorbeeld tot slaappatronen?

In dit project hebben wij de rol van uitvoerende partner. Kinetic Analysis is penvoerder en levert de app. Samen met Kinetic Analysis en de steden zelf zorgen we voor campagnes op maat in Sofia (Bulgarije), Emmen (Nederland), Fuenlabrada (Spanje) en Trnava (Slowakije). Samen met de Vrije Universiteit Brussel verzorgen we ook de effectmetingen in dit project. Projectpartner ACES Europe coördineert tot slot de kennisdisseminatie.

Dit Erasmus+ project is ontwikkeld vanuit het EPSI-netwerk, waarin wij via het cluster Sports & Technology participeren.

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

040 202 5697

info@innobeweeglab.nl

Chat openen
Hallo! 👋 Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!