My Ultimate Purpose In Life Essay Florent Pagny Si Tu Veux M'essayer Lyrics To Let It Go Frozen Your Dream Career Essay Bombs Bursting In Air By Beth Johnson Essay Definition Kaplun Foundation Essay Contest 2012 Jeep

SWIMM-Games: Fun & Interactive swimming

5 januari 2021

Dit project is inmiddels afgerond. De resultaten en vervolgstappen lees je hieronder! 

In samenwerking met Fontys Paramedische Hogeschool, Libra Revalidatie & Audiologie en Fontys Hogeschool ICT hebben we een onderzoek gedaan met het Sportinnovator fase 1 gehonoreerde project ‘SWIMM-Games: Fun & interactive Swimming’. We hebben de toepasbaarheid, technische haalbaarheid en het markperspectief van dit interactieve zwembad onderzocht. Met als doel: integreren van games en zwemprogramma’s op het gebied van aquasporten, therapeutische activiteiten en seniorenzwemmen in het reeds bestaande SWIMM zwembad.

Steeds meer zorginstellingen willen zwem- en revalidatieprogramma’s in het water aanbieden. Dit, omdat de lichte zwaartekracht van het water bewegen beter mogelijk maakt. Echter, het aanleggen van eigen baden in een zorginstelling is vaak lastig vanwege ruimtegebrek en extra kosten. Hoe kunnen zorginstellingen effectieve, duurzame zwem- en revalidatieprogramma’s draaien zonder logistieke problemen of plaatsing van dure, grote zwembaden?

SWIMM komt met een oplossing: De SWIMM. De SWIMM is een compact zwembad van 4x4m met lage stookkosten én bevat een intelligent systeem dat vloeiende tegenstroming biedt, zo worden gebruikers gestimuleerd tot beweging. De uitdaging binnen dit project was om met interactieve spelvormen de plezierbeleving in het bad te vergroten. Zo wordt het gebruik van het bad aantrekkelijk én effectiever.

Onze rol binnen dit project bestond uit het coördineren van het project en SWIMM ondersteunen in het vormgeven van de businesscase. Fontys Paramedische Hogeschool en Libra Revalidatie & Audiologie hebben kennis en praktische toepasbaarheid gecombineerd om zwem- en revalidatieprogramma’s voor ouderen, revalidanten en beperkten te ontwikkelen. Fontys Hogeschool ICT heeft onderzocht hoe bruikbare programma’s technisch omgezet kunnen worden. Tevens heeft Fontys Hogeschool ICT deze bruikbare programma’s ontworpen. Vervolgens zijn we met de partners in verschillende brainstromsessies de aansluiting op de doelgroepen gaan inventariseren. Hierna zijn de games met eindgebruikers in het zwembad getest. Na deze test zijn de games daadwerkelijk ontwikkeld.

Het concept is gevalideerd op maatschappelijk-, technisch- en economisch niveau. Bij experts, eindgebruikers en zorginstellingen is het zwemmen met gamification inclusief tegenstroming in een kleiner bad positief bevonden. Hieruit hebben we kunnen concluderen dat het concept potentie heeft. Door deze conclusie willen we door naar de ontwikkelfase. Momenteel zijn we het vervolg aan het inrichten om daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Hier zouden we, op basis van de huidige haalbaarheidsstudie, het concept kunnen door ontwikkelen.

Met de partners, eindgebruikers en beweegagogen zijn we tot een positief getoetst concept gekomen, welke de basis vormt voor een ontwikkeling in de toekomst.