Skip links

Projecten

Sportpark Ookmeer Amsterdam Nieuw-West

Sportpark Ookmeer

Vanwege de groei van de stad en de toenemende bebouwing is er in 2023 de behoefte ontstaan om sportpark Ookmeer een plek te maken voor alle Amsterdammers en niet alleen voor sportclubs. De wens vanuit de Gemeente Amsterdam was om meer ruimte in te richten voor ongeorganiseerde en alternatieve sportmogelijkheden die tevens ook aansloten op de sport- en beweegbehoeften van de jongere doelgroep.

Ontwerp- en adviesbureau Sport en Ruimte heeft InnoBeweegLab gevraagd om een behoefteonderzoek uit te voeren in de wijken rondom sportpark Ookmeer om zo draagvlak te creëren voor de nieuwe beweegvoorzieningen. InnoBeweegLab is daarvoor langs de deuren gegaan om vragenlijsten af te nemen, er zijn interviews gehouden met maatschappelijke organisaties in de buurt en er zijn participatiesessies met kinderen uitgevoerd. De verzamelde informatie en inzichten zijn samen  gebracht in een allesomvattend advies.

Dit onderzoek is in maart 2024 afgerond.

Details

Status:
Afgerond

Partners:
Sport en Ruimte

Juli 2024

Fleur@innobeweeglab.nl

Behoefteonderzoek

Meer over de afronding Download het rapport

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl