Skip links

Projecten

Herinrichting grasveld op Sportpark in Rotterdam

Herinrichting grasveld op Sportpark in Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam heeft InnoBeweegLab gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen voor de herinrichting van een grasveld op het sportpark aan de Max Planckplaats. Het grasveld wordt op dit moment sporadisch gebruikt. Sportbedrijf Rotterdam wil om onder andere de bezettingsgraad van het park te verhogen het grasveld een nieuwe functie geven met o.a. de volgende voorwaardes:

  • De nieuwe invulling moet gericht zijn op sportief gebruik en zoveel mogelijk mensen in de wijk (ongeorganiseerd) in beweging brengen.
  • Uit eerder onderzoek door Sportregie Rotterdam komen de focusdoelgroepen dreumes, puber en 55+ naar voren.

InnoBeweegLab heeft in het onderzoek de wensen en behoeften omtrent een nieuwe invulling van het grasveld in kaart gebracht. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met omwonenden, lokaal actieve organisaties en huidige gebruikers van het sportpark. Dit hebben we gedaan aan de hand van:

  • Demografisch onderzoek; een cijfermatige wijkanalyse.
  • Veldonderzoek; interviews met lokale organisatie en vragenlijsten voor de omwonende/gebruikers.

De onderzoeksresultaten zijn vervolgens in samenwerking met Bravoere gevisualiseerd in een schetsontwerp met inspiratie voor sport, spel en beweegmogelijkheden op de locatie. Middels 3 participatiesessies werden geïnteresseerde bewoners en organisaties betrokken bij het proces van het schetsontwerp.

Er werd uiteindelijk een adviesrapport opgeleverd waarin de onderzoeksresultaten en het schetsontwerp terug te vinden waren. Aanvullend is hierin ook een advies gevormd omtrent het beheer en exploitatie. Dit onderzoek is van april tot en met september 2023 uitgevoerd.

Details

Status:
Afgerond

Partners:
Sportbedrijf Rotterdam
Bravoere

November 2023

Lars@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl