Screwed Up Essay Twitterpated Essays In Love Alain De Botton Online Radio Hg Wells War Of The World's Analysis Essay 2 Bromopropionic Acid Synthesis Essay Immigration Reform Argumentative Essay Samples

Sportinnovator

8 februari 2022

Innovaties realiseren die sport en bewegen vanzelfsprekend maken en zorgen voor een vitale maatschappij.

InnoSportLab Sport en Beweeg is Certified Partner van Sportinnovator en maakt daarmee deel uit van het Sportinnovator-netwerk. Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland, met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.