Vitale Sportcampus De Braak

25 oktober 2021

Een innovatieve, vitale, beweegvriendelijke leefomgeving realiseren op Sportcampus De Braak in Helmond.

De gemeente Helmond creƫert op De Braak een nieuw sport- en (be)leefcampus waar onderwijs, gezondheid, breedte- en topsport samenkomen. Op deze plek ontstaan kansen voor talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid. Bovendien biedt de campus gemeente Helmond volop perspectief om uit te groeien naar een krachtige, vitale stad met een inclusieve, duurzame samenleving.

De gemeente Helmond wil met de Sportcampus een divers en samenhangend aanbod ontwikkelen dat mensen uit de stad en vooral de vier omliggende wijken uitdaagt tot meer sporten, spelen, bewegen, leren, ontmoeten en verbinden.

InnoSportLab Sport & Beweeg werkt binnen dit project samen met RuimteRovers. InnoSportLab houdt zich met name bezig met het behoefte onderzoek, daarbij gaan we middels de WijkBeweegKaart methode de wijk in om de wensen en behoeften onder de bewoners en stakeholders op te halen. Daarnaast geven we advies over de monitoringsprotocollen. RuimteRovers richt zich vooral op de inventarisatie, analyse en organisatorische vormgeving incl. ontwikkeling. Beide partijen fungeren voor iedere fase als projectleider. Onderstaande wordt opgeleverd:

  • Adviesrapportage met visuele kansenkaart
  • Projectvoorstel met samenwerkingsafspraken (organisatorisch)
  • Prestatieplan met uitvoeringsprogramma.
  • Conceptontwerp met aanvullende fysieke oplossingen
  • Een plan van aanpak met beschreven monitoringsprotocollen

Dit project is in samenwerking met RuimteRovers.