Skip links

Projecten

Beweegvoorzieningen Primair Onderwijs

Beweegvoorzieningen Primair Onderwijs

Een leven lang actief is een van de beleidsdoelen waar de gemeente Eindhoven op inzet. Dit wil de gemeente stimuleren door kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen te laten zijn/worden. School is de uitgelezen plek om aandacht te besteden aan dit thema. De afgelopen jaren is hier dan ook steeds meer op ingezet. Denk aan de verhoging van het verplicht aantal uur bewegingsonderwijs naar 2×45 min per week vanaf 2023-2024 en meer aandacht voor bewegend leren en naschools sportaanbod.

Vanuit de afdeling Onderwijs van de Gemeente Eindhoven moest er een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld worden. InnoBeweegLab heeft daarom in 2023 de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de accommodatie behoefte voor sport en bewegen vanuit het primair onderwijs.

Voor dit onderzoek hebben wij:

  • Een analyse gemaakt van de sp0rt- en beweegtrends én ontwikkelingen in het primair onderwijs.
  • Vervolgens hebben we onderzocht welke implicaties deze trends en ontwikkelingen hebben voor de accommodatie behoeftes.
  • Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we een rapport opgesteld waarin we adviseren over de beweegvoorzieningen in het kader van het toekomstige (primair) bewegingsonderwijs.

Het adviesrapport vormt een belangrijke bouwsteen voor de Integrale Huisvestingsplannen Accommodaties en Onderwijs van de gemeente Eindhoven.

Details

Status:
Afgerond

Partners:
Gemeente Eindhoven

November 2023

Lars@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl