Essay Checker Grammarly Scam Mlk Civil Disobedience Essay Essay On What Make Our Parents Special Kubota By Garrett Hongo Essay Original Essay Writing No Palagarism Investwrite Sample Essays

De AmiGo (Voetbalschieter)

15 december 2020

De AmiGo gaat de sportbeleving van rolstoelgebruikers bevorderen

Ook voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging, maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. Dit tot grote frustratie van mensen die rolstoel gebonden zijn. Ze willen op een zo normaal en makkelijk mogelijke manier meedraaien in de maatschappij, maar de maatschappij maakt dit niet altijd mogelijk. Daarom willen wij als consortium, in de komende 2 jaar, de sport ‘rolstoelvoetbal’ en de AmiGo ontwikkelen. Dit is een grijper aan de rolstoel die rolstoelvoetbal mogelijk maakt. “Want iedereen heeft toch recht om voetbal te kunnen spelen!”, aldus Michiel van der Boom, bedenker van de AmiGo.

Binnen dit project wordt er samen gewerkt met 9 partners uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en aan de doelgroep gerelateerde organisaties. Samen ontwikkelen we de AmiGo in de komende tijd tot een markt klaar concept. De technologiepartners VDL ETG, ZTI-smart machines en TU/e zullen samen met Boomdesign Solutions (Tech2Play) het product AmiGo verder tot ontwikkeling brengen. Daarnaast professionaliseren ze de AmiGo waardoor het onder andere mogelijk wordt de schieter makkelijk aan de stoel te koppelen en de bal van de ander af te pakken. Bij de Mytylscholen in Eindhoven en Nijmegen zijn gebruikerstesten uitgevoerd bij leerlingen, en ook de wedstrijdvormen worden getest. Op deze manier worden zowel de sport als het product gevalideerd met de doelgroep. In een eerdere haalbaarheidsstudie reageerden de deelnemers al erg enthousiast op de mogelijkheden van de AmiGo.

Wij gaan samen met Gehandicaptensport Nederland, Stichting Special Heroes en Tech2Play tegelijkertijd de sport rolstoelvoetbal ontwikkelen, gebruikmakend van het product de AmiGo. We hebben werksessies en gebruikerstesten georganiseerd met experts en de doelgroep. Hierin hebben we ontdekt er allemaal mogelijk is met de AmiGo. Momenteel wordt er een blauwdruk van de sport gemaakt waarbij ook de mogelijkheden voor het opzetten van een (nationale) competitie worden verkend.

De AmiGo is gehonoreerd binnen Sportinnovator Bedrijvencall. Fase 2: onderzoek en ontwikkeling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

 

ZonMw voert een vernieuwd logo - ZonMw