Skip links

Projecten

De AmiGo

De AmiGo (Voetbalschieter)

De AmiGo voetbalschieter gaat de sportbeleving van rolstoelgebruikers bevorderen

Ook voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging, maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. Dit tot frustratie van mensen die rolstoel gebonden zijn. Ze willen op een zo normaal en makkelijk mogelijke manier meedraaien in de maatschappij, maar de maatschappij maakt dit niet altijd mogelijk. Daarom ontwikkelen wij als consortium de sport ‘rolstoelvoetbal’ (Kickit) en de AmiGo voetbalschieter. Dit is een gecombineerde grijper/schieter aan de rolstoel die rolstoelvoetbal mogelijk maakt.

In een 2-jarig innovatieproject (2020 – 2022) werken hiervoor 9 partners samen. De technologiepartners VDL ETGZTI-smart machines en TU/e ontwikkelen samen met penvoerder Tech2Play de AmiGo voetbalschieter. Er is inmiddels gewerkt met verschillende prototypes welke elk hun nieuwe specificaties en verbeterpunten opleverden. Zo werd er gekeken naar de mogelijkheden om de schieter duurzaam te maken (lange levensduur), makkelijk aan de stoel te koppelen en de bal van de ander af te pakken.

Wij ontwikkelen tegelijkertijd samen met Gehandicaptensport NederlandStichting Special Heroes en Tech2Play de rolstoelvoetbal sport Kickit, gebruikmakend van het product de AmiGo. Door het organiseren van werksessies, gebruikerstesten op maar liefst 10 scholen en met de verschillende prototypes van de AmiGo ontdekten we wat wel en niet werkt en op deze manier ontwikkelden we een blauwdruk van de sport. Waarbij ook de mogelijkheden voor het opzetten van een (nationale) competitie al werden verkend.

Details

Status:
Lopend

Partners:
VDL ETG
ZTI- Smart Machines
TU/e
Tech2Play
Mytylscholen Eindhoven en Nijmegen
Gehandicaptensport Nederland
Stichting Special Heroes
BrabantSport Fonds

5 september 2022

Maxime@innobeweeglab.nl

Productontwikkeling, Gebruikersonderzoek

“Iedereen heeft toch recht om voetbal te kunnen spelen!”, Michiel van der Boom, bedenker van de AmiGo

Bij onder andere de Mytylscholen in Eindhoven en Nijmegen zijn gebruikerstesten uitgevoerd bij leerlingen, en ook de wedstrijdvormen worden getest. Op deze manier worden zowel de sport als het product gevalideerd met de doelgroep. In een eerdere haalbaarheidsstudie reageerden de deelnemers al erg enthousiast op de mogelijkheden van de AmiGo.

Een eerste stap naar een (nationale) Kickit competitie wordt vanaf het najaar 2022 gezet met de start van het project Kickit Brabant. Kickit Brabant is een project (deels) gefinancierd door het BrabantSport Fonds en de VDL Foundation. Doel is het opzetten van een viertal teams in Noord-Brabant in een samenwerking van (Mytyl)scholen, revalidatieklinieken, Betaald Voetbal Organisaties (BVO) en andere lokale partijen. Ieder team ontvangt 4 AmiGo’s en de bedoeling is deze breed in te zetten, zowel tijdens gymles, revalidatie als natuurlijk tijdens de Kickit training! In de eerste helft van het project wordt de haalbaarheid en samenwerking ontdekt, er volgt een Go/No-Go moment waarna de teams worden gevormd, er volop wordt getraind en we afsluiten met een gaaf eindtoernooi in juni 2023. InnoBeweegLab coördineert in het opzetten van de teams en draagt zorg voor het monitoren van het project.

Het 2-jarige AmiGo ontwikkelingsproject is gehonoreerd binnen Sportinnovator Bedrijvencall. Fase 2: onderzoek en ontwikkeling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

Kickit Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door het BrabantSport Fonds en de VDL foundation. Betrokken partners: Gehandicaptensport Nederland, InnoBeweegLab, Special Heroes, Tech2Play en natuurlijk alle lokale organisaties!

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

040 202 5697

info@innobeweeglab.nl

Chat openen
Hallo! 👋 Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!