Skip links

Projecten

Brabanders Bewegen In de Openbare Ruimte (BBIOR)

Brabanders Bewegen In de Openbare Ruimte

InnoBeweegLab heeft samen met Sportservice Noord-Brabant bij de Provincie Noord-Brabant succesvol een subsidie aangevraagd om de openbare ruimte in de provincie nóg beweegvriendelijker in te richten. 

We zetten ons de komende vier jaar in voor maar liefst 15 Brabantse gemeenten op het gebied van bewegen in de openbare ruimte (BIOR). We dragen hiermee bij aan de ambitie van de provincie om zoveel mogelijk Brabanders mee te laten doen aan sport en bewegen. 

Dit project draagt direct bij aan de missie van zowel InnoBeweegLab als SSNB om zoveel mogelijk mensen (Brabanders) aan het sporten of bewegen te krijgen en te houden. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een vitalere samenleving en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders. De openbare ruimte is daarmee een logische werkplek van InnoBeweegLab. 

Details

Status:
Lopend

Partners:
Provincie Noord-Brabant
Sportservice Noord-Brabant (SSNB)

Februari 2024

info@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek, Productontwikkeling

Challenge 2 - Live

De 15 deelnemende gemeenten gaan aan de slag met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Daarbij wordt gewerkt volgens dit stappenplan. Door de leefomgeving beweegvriendelijker in te richten, met behulp van innovatieve producten en diensten, kunnen inwoners laagdrempelig gestimuleerd worden te sporten en bewegen. Hierbij hebben gemeenten de mogelijkheid om dit traject zelfstandig te doorlopen en waarbinnen SSNB en/of InnoBeweegLab meekijken om inzicht te verzamelen in ‘wat werkt wel en wat werkt niet’ als het gaat om beweging in de openbare ruimte. Uiteraard kunnen InnoBeweegLab en SSNB de gemeente ook ondersteunen gedurende het traject of schakelen zij een andere externe partij in.

Bewegen belangrijk 
De coronapandemie heeft bewezen hoe belangrijk bewegen is voor de mentale en lichamelijke gezondheid. Met dit project ondersteunt de provincie de ambitie om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm, juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. “Meer bewegen zorgt ook voor sociale ontmoetingen, draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen, het verlaagt het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. We sluiten daarmee aan bij ons Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd.

Wat gaan we doen?
In dit project gaan we in hoofdlijnen met 3 onderdelen aan de slag:

  1. In 15 gemeenten gaan we meekijken of adviseren bij het beweegvriendelijker inrichten van de openbare ruimte.
  2. We gaan drie innovatiechallenges organiseren gericht op hardware, software en orgware.
  3. (Opgedane) Kennis delen en uiteindelijk antwoord geven op overkoepelende vraag: Hoe richten we de openbare ruimte in een wijk zo in dat meer mensen gaan sporten en bewegen?

Laatste ontwikkelingen

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl