Skip links

Projecten

Impact Beweeglocatie Rincon (Bonaire)

Impact Beweeglocatie Rincon (Bonaire)

Inzicht krijgen in het beweegeffect van de beweeglocatie Rincon aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het gebruik.

Op het eiland Bonaire is in het dorp Rincon voor jongeren en kinderen een combinatie van sport- en beweegmogelijkheden gerealiseerd met de aanleg van een Cruyff Court, een buitengymzaal en een speeltuin. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Indebon, de afdeling Sport van het openbaar lichaam Bonaire, willen graag de impact van de beweeglocatie in kaart brengen door het beweeggedrag op deze sport- en speellocatie te meten. InnoBeweegLab is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Gedurende een half jaar gaan we met sensoren (bij de 5 ingangen van de beweeglocatie) meten hoeveel mensen de beweeglocatie bezoeken en op welke momenten zij dit doen. Via een (live) dashboard worden piekuren en trends bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de tijd van het jaar en de weersomstandigheden.
Daarnaast hebben we in september (2023) observaties uitgevoerd. Dit herhalen we in februari 2024. Hiermee verkrijgen we een beter inzicht in de gebruikersgroepen die de beweeglocatie bezoeken en welke onderdelen van de locatie zij met name gebruiken. Bovendien werden/worden gebruikers op dat moment bevraagd naar hun ervaringen en beweegredenen.

Binnen dit project leveren we 2 rapporten op. De uitkomsten in het eerste tussenrapport geven inzicht in de beginsituatie (0-meting) van de locatie en vormen al (deels) een advies voor mogelijke oplossingen voor een groter beweegeffect. Vervolgens gaat IndeBon gedurende een half jaar de programmering en het beheer verder inrichten. In februari 2024 gaan wij de effecten daarvan middels een 1-meting verder onderzoeken.

Met het adviesrapport dat we uiteindelijk opleveren kan het Ministerie VWS de faciliteiten en programmering beter aanpassen op de gebruikersgroepen.

Details

Status:
Lopend

Partners:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Indebon

November 2023

Lars@innobeweeglab.nl

Beweegonderzoek

Contact opnemen

Neem contact op via het formulier.

+31 6 57 00 90 33

info@innobeweeglab.nl