Belly Dance Essay Chicago Booth Essays 2016 Mustang Thermoplasma Acidophilum Classification Essay My Common App Transfer Essay Write Me University Essay On Donald Trump

Belangen in Balans

11 december 2020

De openbare ruimte wordt door gemeentes steeds vaker ingezet voor het stimuleren van sport, spel en bewegen. Aan de andere kant groeit het aantal (innovatieve) bedrijven dat speeltoestellen ontwerpt. Met regelmaat blijkt dat het voor deze bedrijven complex is om succesvol tot verkoop te komen bij gemeenten. Waardoor voor beide kansen verloren gaan.
Op wat voor manier vindt het aanschafproces van speeltoestellen bij gemeentes plaats? Welke factoren zijn voor gemeentes belangrijk om rekening mee te houden? En hoe kunnen speeltoestelleveranciers hier op inspelen?

Samenvatting