Skip links

MKB Innovatieprijsvraag: win €40.000 innovatiebudget

De ontwikkeling van een beweegvoorziening gericht op de stimulering van sport en/of spel in de openbare ruimte.

Het doel van de huidige Brabantse innovatiechallenge is om een fysieke beweegvoorziening te realiseren die eindgebruikers verleidt en faciliteert tot recreatieve vormen van beweging (sport- en/of spelvormen) in de openbare ruimte, en daarmee bijdraagt aan het realiseren van een (meer) beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

SSNB en InnoBeweegLab ondersteunen de ontwikkeling van deze innovatie met hun kennis, netwerk en praktijkervaringen
(co-creatie). Gebruikerstesten in deelnemende gemeenten behoren ook tot de mogelijkheden.

provincie-ssnb

De ins & outs

Innovatiechallenge in het kader van het project ‘Brabanders Bewegen in de Openbare Ruimte’
De huidige challenge maakt onderdeel uit van een subsidie die de provincie Noord-Brabant aan SSNB en InnoBeweegLab heeft verleend. InnoBeweegLab en SSNB verstrekken een eenmalig innovatiebudget voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van een fysieke beweegvoorziening gericht op de stimulering van sport en/of spel in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel of een nieuw type sportcourt.

Het bedrag bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 40.000 en vereist minimaal 50% eigen inbreng van de totale projectkosten.

Doelgroep

Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend door Brabantse mkb-ondernemingen of consortia onder leiding van een Brabantse mkb-onderneming (penvoerder).

Aanvraagtermijn

Een projectvoorstel kan enkel worden ingediend via het aanvraagformulier onderaan deze webpagina tot en met uiterlijk 26 april 2024 17.00 uur.

Planning

Uiterlijk 4 weken na sluitingsdatum worden de aanvragers benaderd die voor een pitch worden uitgenodigd. Uiterlijk 15 juli 2024 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Enkele belangrijke voorwaarden

– De aanvrager dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en overhandigt een uittreksel hiervan.

– De aanvrager overhandigt een mkb-verklaring.

– De aanvrager overhandigt een vrijstellingsverklaring staatssteun.

– De aanvrager is een mkb-onderneming, of een consortium onder leiding van een MKB-bedrijf dat minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening neemt.

– De aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant.

– Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en is erop gericht een recreatieve beweegvoorziening te realiseren conform de gestelde voorwaarden.

– Het project is toekomstbestendig, blijkend uit een beschrijving van de businesscase.

– De oplossing voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder specifiek de WAS2023 (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023).

– Om voor het innovatiebudget in aanmerking te komen dient de aanvrager een projectplan te hebben opgesteld met daarin alle voorwaarde en deze in te dienen via het onderstaande aanvraagformulier.

Meer weten over de innovatiechallenge

De downloads op een rijtje

Informatie & Voorwaarden
Template MKB-verklaring
Template Vrijstellingsverklaring staatssteun

Dien uw aanvraag in!

Het versturen van het aanvraagformulier kan enkele seconden duren – wacht met het sluiten van het venster tot de bevestiging in beeld komt.