Skip links

MKB Innovatieprijsvraag: win €40.000 innovatiebudget

Inzicht krijgen voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.

Data gedreven beslissingen zijn van groot belang bij het realiseren van een effectieve beweegvriendelijke ruimte. Daarom stimuleren wij het realiseren van een ICT-systeem dat helpt bij het lokaal in kaart brengen van relevante data. Op deze wijze wordt de startsituatie, effectmonitoring en impactmeting beter inzichtelijk.

Het data dashboard wordt in co-creatie met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en InnoBeweegLab gerealiseerd. Samen stellen we onze kennis en netwerk ter beschikking en ondersteunen we actief in de ontwikkeling van het dashboard (verbinden leggen, meedenken en gebruikersonderzoeken invoegen, het testen van de prototypes).

provincie-ssnb

De ins & outs

Innovatiechallenge in het kader van het project ‘Brabanders Bewegen in de Openbare Ruimte’
Deze challenge maakt onderdeel uit van een subsidie die de provincie Noord-Brabant aan SSNB en InnoBeweegLab heeft verleend.
InnoBeweegLab en SSNB verstrekken een eenmalig innovatiebudget voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van het geautomatiseerd data dashboard. Het bedrag bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 40.000 en vereist minimaal 50% eigen inbreng van de totale projectkosten.

Doel van de challenge

Het doel van deze Brabantse innovatiechallenge is om een datadashboard te realiseren waarmee beter inzicht te krijgen is bij het realiseren van een (meer) beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Doelgroep

Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend door Brabantse MKB-bedrijven of consortia onder leiding van een Brabants MKB-bedrijf (penvoerder).

Aanvraagtermijn

Een projectvoorstel kan enkel worden ingediend via het aanvraagformulier onderaan deze webpagina tot en met uiterlijk 4 oktober 2023 17.00u

Enkele belangrijke voorwaarden

– De aanvrager dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en overhandigt een uittreksel hiervan.

– De aanvrager overhandigt een MKB-verklaring.

– De aanvrager overhandigt een vrijstellingsverklaring staatssteun.

– De aanvrager is een MKB-bedrijf, of een consortium onder leiding van een MKB-bedrijf dat minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening neemt.

– De aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant.

– Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en is erop gericht activiteiten uit te voeren die ten doel hebben dat gemeenten meer inzicht verkrijgen bij het beweegvriendelijk inrichten van wijken.

– Het project is toekomstbestendig, blijkend uit een beschrijving waarop de businesscase duurzaam wordt geborgd.

– De oplossing voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder specifiek de AVG.

– Om voor het innovatiebudget in aanmerking te komen dient de aanvrager een projectplan te hebben opgesteld met daarin alle voorwaarde en deze in te dienen via het onderstaande aanvraagformulier.

Meer weten over de innovatiechallenge

De downloads op een rijtje

Informatie & Voorwaarden
Template MKB-verklaring
Template Vrijstellingsverklaring staatssteun

Dien uw aanvraag in!

Het versturen van het aanvraagformulier kan enkele seconden duren – wacht met het sluiten van het venster tot de bevestiging in beeld komt.