Skip links

Vacature: Lid Raad van Toezicht Stichting InnoSportLab Sport & Beweeg

Organisatie | InnoSportLab Sport & Beweeg
De Stichting InnoSportLab Sport & Beweeg realiseert sportief, maatschappelijk en economisch rendement door onderzoek en innovatie in het domein van sport, spel en bewegen. InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit onderzoeks- en innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. Het is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’. De organisatie is in 2021 overgegaan tot een governance structuur met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan effectieve sport- en beweegstimulering. De organisatie is groeiend naar een landelijke uitrol van haar rollen als onafhankelijk onderzoeker, aandachtig adviseur, realistisch regisseur en ondernemend ontwikkelaar. De stichting is actief onder de merknamen InnoBeweegLab (www.innobeweeglab.nl) en Urban Sports Performance Centre (www.uspc.nl).

Functie | Raad van Toezicht
De Raad staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad bestaat uit vijf leden en fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leden hebben gezamenlijk de volgende achtergrond:

 • Toezichthoudende ervaring in het publiek maatschappelijke domein
 • Kennis en ervaring met organisatiekunde, financiën, HRM, innovatie / startups, sport en bewegen, publiek domein, bedrijfsleven en kenniscentra.
 • Breed netwerk, in relatie tot de doelen van de stichting.
 • Affiniteit met sport, bewegen en gezondheid.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van InnoSportLab Sport & Beweeg. De directeur-bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad herbergt de volgende deskundigheden:

 • Financiële bedrijfsvoering (en eventueel fiscale kennis)
 • Bestuurlijke wereld van sport, spel, bewegen, kennis en innovatie
 • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden / politiek
 • Ondernemerschap, start ups en innovatie.

Alle leden van de Raad moeten over alle aandachtsgebieden kunnen en willen meedenken.

De raad kent een auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden. De Raad houdt uiteraard toezicht en fungeert daarnaast als klankbord en sparringpartner voor de eenhoofdige directie. De Raad is zich bewust van haar rol en toegevoegde waarde en gaat open de discussie aan met de directeur-bestuurder. De Raad heeft een mooie mix van betrokkenheid en zakelijkheid en wil graag sparren op zowel de zachte als harde kant van de organisatie. De Raad houdt van diversiteit.

De Raad vergadert vier/vijf maal per jaar, afwisselend in Eindhoven, regio Utrecht en digitaal. De Raad is gericht op groei en ontwikkeling, rol en taakbewust en tegelijkertijd betrokken en begripvol met een lange termijn focus.

Profiel | Lid Raad van Toezicht
Wij zoeken een nieuw lid met een achtergrond in de gemeentelijke overheid, in bijzonder in het domein van sport/bewegen of gezondheidsstimulering. Als lid van de Raad van Toezicht werk je samen in een team van vijf leden. We zoeken daarom nadrukkelijk een enthousiaste, vakkundige toezichthouder die samen verantwoordelijk wil zijn. Vanwege de wens tot diversiteit hopen we een geschikte vrouwelijke toezichthouder aan te kunnen trekken.

We verwachten van een kandidaat het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s. Gewenste competenties zijn:

 • Gevoel voor het domein sport, spel en bewegen, in bijzonder in het gemeentelijke domein, en het kunnen ondersteunen van de bestuurder bij zijn opereren binnen dit publieke krachtenveld.
 • Een goed gevoel voor corporate governance, onder andere het bewust zijn van de beperkingen die het RvT model oplegt, en het in discussies kunnen inbrengen hiervan.
 • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten.
 • Het kunnen omgaan met verschillende mate van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot planning & control maar ook visie, waarden en normen.
 • Ervaring met en plezier hebben in het functioneren als netwerkorganisatie waarbij de besluitvorming niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke netwerkpartners.

Het lidmaatschap van de Raad kent een zittingsduur van drie jaar en kan twee maal verlengd worden. De Raad heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden.

Aanbod
Een vitale organisatie vraagt om vitaal toezicht. Een prachtige rol waarin de kracht van innovatie, sport en bewegen centraal staat. De inhoudelijk opdracht van de organisatie is mooi en uitdagend, binnen de raad is het teamgevoel minstens zo belangrijk. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit binnen de Raad vergroten. De leden van de Raad ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden, het is een onbezoldigde functie met onkosten- en kilometervergoeding.

Procedure
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door de remuneratiecommissie. We hopen dat eenieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert. Geïnteresseerde kandidaten vragen wij uiterlijk 15 januari aanstaande hun cv en motivatie te mailen naar de directeur-bestuurder (harmen@innosportlabsportenbeweeg.nl). Voor vragen over de positie en de procedure kunt u contact opnemen met Huibert Brands, lid van de selectiecommissie (06 53 96 53 54). Na een schriftelijke selectie volgen twee rondes met gesprekken. De eerste ronde is een gesprek eind januari met de selectiecommissie, de tweede ronde is een gesprek met de overige leden van de Raad.

Overige informatie
Functietitel: Lid Raad van Toezicht
Dienstverband: Toezicht
Uren: 4 tot 5 vergaderingen per jaar en voorbereidingen
Sluitingsdatum: 15 januari 2023

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren!
Chat openen
Hallo! 👋 Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!