Skip links

WijkBeweegKaart enquête-totem

Het beweegvriendelijk inrichten van een wijk, iets waar een gemeente regelmatig mee te maken krijgt. Behoeften verschillen per plek en per buurt: de ene buurt is blij met een speeltuin, terwijl een andere buurt juist grasvelden en wandelpaden nodig vindt. Het is voor de gemeente een uitdagende taak om op een goede en efficiënte manier in gesprek te gaan met de bewoners uit de wijk om vervolgens de behoeftes in kaart te brengen. Een product dat op straat kan helpen informatie te verkrijgen, op een manier die leuk, effectief en toepasbaar is op verschillende leeftijds- of doelgroepen. Daar zijn we naar op zoek voor de WijkBeweegKaart.

De enquête-totem

Met dit doel hebben we een mobiele totem ontworpen om moeilijk bereikbare mensen zo efficiënt mogelijk te bereiken. De totem kan digitaal de wensen en behoeften van bewoners ophalen in de buitenruimte.

Het designproces van het product, de enquête-totem, zit vol uitdagingen. Tegenstanders als de weersomstandigheden en vandalisme maken het lastig om de enquête-totem onbemand te laten functioneren. Het product kan mobiel, maar ook stationair zijn door zich bijvoorbeeld vast te klemmen aan een lantaarnpaal. Met de toevoeging van nudging technieken verleiden we mensen om te interacteren. De totem reageert op beweging en maakt mensen nieuwsgierig om op een opvallende knop te drukken, waarna de daaropvolgende reacties anoniem worden verwerkt en verzonden. Wanneer het werk in een wijk gedaan is, wordt de enquête-totem weer losgekoppeld, en kan hij met behulp van zijn twee wielen naar de volgende locatie gereden worden.

De enquête-totem zit op dit moment in de afrondingsfase van het designproces, met als eindresultaat een productievoorstel. De enquête-totem wordt vervolgens gebouwd, om als eerste missie te testen in een gekozen pilot wijk.

Bekijk hieronder de schets van onze stagiair Bas Moonen, student Industrieel Product Ontwerpen.