Skip links

Vitality Living Lab: een opstap naar een Innovatie Hub voor Sport- & Vitaliteit

Met slimme technologie en innovatie, meer mensen verleiden meer te gaan bewegen. Wat ook nieuwe banen en markten oplevert. Dat was de missie waarmee het project Vitality Living Lab zo’n drie jaar geleden startte. Een missie waarvan de noodzaak steeds duidelijker wordt, stelt René Wijlens, clustermanager vanuit het Cluster Sport & Technology en een van de kartrekkers van het project. “Het is een geleidelijk proces van sport is leuk, naar uiteindelijk meer bewegen als voorwaarde voor een gezonde en vitale maatschappij.”

Binnen het project werken 14 partners samen aan innovaties om mensen aan te zetten meer te bewegen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en op het werk. Er ontpopten zich zo’n veertig cases, ontstaan vanuit vragen van gemeenten en MKB bedrijven.


(Met onze directeur-bestuurder Harmen Bijsterbosch op 01:47)

Met nog een jaar te gaan als project Vitality Living Lab, werken partners uit het Cluster S&T toe naar een Innovatie-Hub voor Sport & Vitaliteit. “De hub brengt partijen structureel bij elkaar om met slimme technologie bij te dragen aan een fitte en vitale samenleving. Door innovatie op het werk, buiten en in de sport. Zodat meer mensen gaan bewegen, er ook minder druk op de gezondheidszorg komt en we nieuwe banen creëren.”

Nieuwsgierig naar het hele artikel? Klik hier.

Auteur: Corine Spaans, Innovation Origins.