Skip links

Subsidie Sportinnovator toegekend

Sportinnovator centrum InnoSportLab Sport & Beweeg heeft als missie om innovaties te realiseren die sport en bewegen weer vanzelfsprekend maken. Dit doen we samen met onze partners: gemeente Eindhoven, TU/e, Fontys Hogescholen en stichting Sports & Technology (#040Beweegt). Het richt zich daarbij op innovaties voor ongebonden sporten in de openbare omgeving, daarbij ondersteund door een krachtige rol voor data en nieuwe technologieën.

In 2019 focust InnoSportLab Sport & Beweeg zich op de ontwikkeling van innovaties voor een beweegvriendelijke openbare ruimte in Eindhoven en Helmond welke als reallife onderzoeksomgeving worden gebruikt. We organiseren informatie- en inspiratiebijeenkomsten en bouwen aan publiek-private consortia. De verkregen inzichten, ideeën en innovaties delen we extern via onder andere lezingen en presentaties.

Sinds kort financiert Sportinnovator ook bedrijfsconsortia om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor projecten op het gebied van sportinnovaties. Hiermee kunnen deze consortia inzichtelijk maken wat nodig is om hun sportinnovatie project te laten slagen en wat de risico’s zijn. Van 27 aanvragen zijn acht consortia gehonoreerd. Een van deze consortia is het project Smart Skills Garden, waarbinnen het Sportinnovator centrum InnoSportLab Sport & Beweeg een projectpartner is. In dit project wordt onderzocht hoe met behulp van een Smart Skills Garden de openbare ruimte zo kan worden verrijkt dat mensen worden uitgedaagd om er te zijn én er te bewegen. Andere samenwerkingspartners binnen dit project zijn: Connective Floors B.V., Kragten B.V., van Berlo Group, Vrije Universiteit Amsterdam en ASM. De haalbaarheidsstudie duurt maximaal vijf maanden en start per direct.

Meer informatie over de financiering van Sportinnovator vind je hier.