Skip links

Stad in Actie: De stad als innovatie broedplaats voor beweegstimulering

De stad als een groot speel- en beweegplein dat voor iedereen bruikbaar is. Het project ‘Stad in Actie’ gaat deze ambitie dichterbij brengen door sport- en beweeginnovaties te ontwikkelen voor de openbare ruimte.

Volgens velen is inactiviteit het nieuwe roken. Ook Nederland heeft te maken met het probleem van groeiende inactiviteit en daarbij de uitdaging om meer mensen in beweging te krijgen. Gemeenten hebben goede kansen, door toenemende individualisering in de sportparticipatie (“sporten waar en wanneer je zelf wil”) wordt sport en bewegen in de openbare ruimte namelijk steeds belangrijker. Daarnaast biedt inactiviteit ook voor bedrijven kansen door de technologieën, producten en diensten te ontwikkelen die mensen verleiden of ondersteunen om meer te bewegen.

In het project Stad in Actie brengen we uitdagingen en kansen in de openbare ruimte bij elkaar in drie publiek-private samenwerkingsverbanden. De focus van het project ‘Stad in Actie’ ligt op het creëren van sport- en beweeginnovaties in openbare ruimtes. Het project draagt hiermee bij aan de ambitie van de Provincie Noord-Brabant om meer Brabanders gezond en vitaal te houden door sport en beweging. Daarnaast versnelt het project ook het proces van sport- en beweeginnovaties.

Met ondersteuning van InnoSportLab Sport & Beweeg worden drie pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe innovaties ontwikkeld worden. Zo gaat Denovo Design haar nu nog volledig analoge KWIEK beweegroute, waarbij gebruik wordt gemaakt van straatmeubilair om oefeningen mee te doen, interactief maken. Spinnov gaat de SmartGoals technologie integreren in openbare pleinen of velden. Kragten gaat tot slot een digitale SkillsGarden ontwikkelen, zodat via een app wetenschappelijk onderbouwde beweegvormen breed en laagdrempelig aangeboden kunnen worden.

De gemeenten Breda, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch gaan samen met deze drie bedrijven de oplossingen ontwikkelen en waar kansrijk ook daadwerkelijk implementeren. De leerervaringen van de publiek-private co-creatie processen worden breed uitgedragen, zodat deze later ook elders benut kunnen worden.

Het project ‘Stad in Actie’ zet de stad in als een ultieme innovatie broedplaats voor beweegstimulering in de openbare ruimte. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten.

Meer informatie over het project Stad in Actie? Lees hier verder