Skip links

Terugblik op het project Sportpark Noord: een sportpark voor iedereen.

Sportpark Noord in ’s-Hertogenbosch is op dit moment nog een traditioneel sportpark waar verschillende sportverenigingen gebruik van maken. Zowel de verenigingen als de gemeente ’s-Hertogenbosch willen de functie van Sportpark Noord slim en innovatief verbreden. Het doel is daarbij om meer wijkbewoners in beweging te krijgen, hen te triggeren om het sportpark te bezoeken én om de sportfaciliteiten functioneel en duurzaam te laten gebruiken.

Met deze uitdagingen in het vizier is InnoBeweegLab in 2020 (september-december) ingeschakeld om behoefteonderzoek te doen bij de omwonende van het park. Er is daarvoor onder andere gekeken naar de demografische gegevens van de buurt, wat is kenmerkend aan de wijken? In dit artikel blikken we samen met de opdrachtgever terug op deze succesvolle samenwerking.

De gemeente ’s-Hertogenbosch was voorafgaand aan het project al bekend met InnoBeweegLab. Projectmanager Lars van Raaij, heeft de gemeente destijds gewezen op een subsidieregeling die toen van kracht was (Sportinnovator voucher). Naast dat InnoBeweegLab het behoefteonderzoek onder de omwonende mocht uitvoeren, hebben we met onze kennis en expertise ook begeleiding geboden bij de subsidieaanvraag.

Vraag naar behoefteonderzoek
Ralf van der Heijden, beleidsmedewerker en projectmanager bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, licht in een gesprek toe wat de hulpvraag voor dit project was waarop InnoBeweegLab werd ingeschakeld: “Het park heeft een bredere sociale functie dan alleen de sportverenigingen die er zitten. We waren benieuwd hoe de wijk naar het park kijkt; wat voor kansen en mogelijkheden zien zij? We wilden niet ‘zomaar’ iets gaan veranderen in het park. Hiervoor was onderzoek nodig, toen de subsidie voorbijkwam, bood dit ons de mogelijkheid.”

Het onderlinge contact
“Door met InnoBeweegLab samen te werken, kregen we een goed beeld van behoeften van de wijkbewoners. Wat missen zij, waar liggen de kansen, wat gaat al goed en wat kan nog beter.” Het project bevatte een traject dat vroeg om een samenwerking waarin beiden partijen hun rol pakten. “Het contact was informeel en liep vanaf het eerste moment goed, dit heb ik als prettig ervaren”, aldus Ralf. De vragenlijsten werden nauw afgestemd en de gemeente ’s-Hertogenbosch leverde een lijst met relevante organisaties en stakeholders aan waar InnoBeweegLab vervolgens interviews bij kon afnemen. Een samenwerking waar beide partijen tevreden over zijn.

Speerpunten om op te richten
Het adviesrapport dat InnoBeweegLab heeft opgeleverd aan de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft volgens Ralf veel geholpen met het in gang zetten van een nieuwe koers. Er waren drie tot vier speerpunten duidelijk zichtbaar in het adviesrapport. Deze speerpunten zijn voortgekomen uit de resultaten van de vragenlijst die door 330 bewoners werd ingevuld (waarvan 207 kinderen) en de diepgaande interviews met 17 organisaties. Zo kwam het vergroten van de interactie met de wijk en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het park zelf duidelijk naar voren. Daarnaast zagen de bewoners genoeg kansen voor het park, zoals ruimte voor vrij spel/gebruik op een openbaar kunstgrasveld en een openbare plek met verschillende beweegtoestellen. De gemeente kon zich hier vervolgens op richten en het rapport werd daarbij als onderbouwing gebruikt. Inmiddels is bijvoorbeeld het voetbalcomplex vernieuwd waarbij een deel daarvan bij de openbare ruimte is getrokken. Ook is er een ontwerp gemaakt voor een Skills Garden en een deel van het handbalcomplex is beter toegankelijk gemaakt.

Het ontwerp van de Skills Garden, gebaseerd op het Athletic Skills Model, is samen met de organisaties en bewoners uit de wijk ontwikkeld. Op 1750 m2 kunnen de 10 grondvormen van bewegen worden uitgevoerd. Met deze omvang en insteek kan iedereen gebruik maken van de ‘garden’. Van fysiotherapeuten met hun cliënt tot kinderen die na schooltijd buitenspelen.

Kijkend naar de toekomst
“InnoBeweegLab heeft veel inhoudelijke kennis en geeft op een prettige manier de bevindingen uit het onderzoek weer door het bijvoorbeeld te visualiseren in een factsheet. Kortom, een prettige samenwerking waarin InnoBeweegLab haar afspraken goed nakomt. Voor de toekomst zijn er nog genoeg ideeën die we willen uitvoeren in de openbare ruimte, wellicht weer met behulp van InnoBeweegLab.”

Eind augustus 2023 hoopt de gemeente ’s-Hertogenbosch een grote algemene opening te kunnen organiseren voor het vernieuwde Sportpark Noord.

Een vergelijkbaar onderzoek voor jouw omgeving? Of meer weten over onze diensten?

Neem contact op!