Skip links

Project in de wijk Wheermolen (Purmerend) afgerond!

Hoe krijgen we de jongeren uit de wijk Wheermolen in Purmerend in beweging? Dat was de vraag waarmee wij ons behoefte onderzoek zijn gestart.

In de zomer van 2021 organiseerde een werkgroep van het project Wij Wheermolen een Urban Sport activiteit waar de inwoners van de Gemeente Purmerend hun mening konden geven over de herinrichting van de openbare ruimte en het bestaande basketbalveld.
Tientallen kinderen, jongeren en volwassenen kwamen op de activiteiten af en wij hebben hen ondervraagd. We keken niet alleen naar de behoeftes van de inwoners maar ook naar die van de omliggende organisaties en naar de demografische ontwikkelingen van de wijk naar de toekomst toe. Je vindt de resultaten terug in de factsheet!

Project gefinancierd door een voucher van Sportinnovator en ZonMw.