Skip links

Project Moby afgerond met een vervolg!

Het project Moby (de speelkoepel) is begin juli afgerond. Met trots blikken wij terug op het proces en de fases die het project heeft doorlopen en kijken we ook vooruit naar de toekomst.

De speelkoepel
Binnen het project beoogde Novasports Sport & Beweeg de bestaande speelkoepel te ontwikkelen tot een digitale koepel met licht en geluid met als einddoel een werkend prototype. Sensoren, speakers en LEDs maken het mogelijk om interactie te hebben met de speelkoepel. De interactieve speelkoepel heeft als doel kinderen uit te dagen om samen te bewegen en te spelen in de openbare ruimte, waardoor zij hun motorische, cognitieve en sociale vaardigheden verbeteren.

Proces
In mei 2019 opende het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de challenge: buiten spelen. Hier kregen aanvragers de kans om 40.000 euro binnen te halen om daarmee hun concept uit te werken tot een markt klaar product.InnoSportLab Sport & Beweeg nam het initiatief om als partner van het Vitality Living Lab via de Vitality Innovation Kitchen onder andere Novasports Sport & Beweeg te begeleiden voor de aanvraag. Met resultaat! In september 2019 startte de case als onderdeel van het Vitality Living Lab project. InnoSportLab Sport & Beweeg heeft Novasports Sport & Beweeg begeleid bij de ontwikkeling van een interactieve speelkoel. Vervolgens zijn er veel stappen gemaakt:

Marketing
Marketing wise heeft Novasports Sport & Beweeg haar eerste stappen gezet door de speelkoepel een naam te geven: Moby. Ook door er een slogan aan toe te voegen: ‘Daar zit beweging in’ en een huisstijl te ontwikkelen is er een lijn gezet in de communicatie-uitingen. Daarnaast was Novasports Sport & Beweeg aanwezig op diverse beurzen zoals ‘Vakbeurs Sportaccomodaties’ om haar verhaal te vertellen. Tijdens het project is daarnaast het idee ontstaan om wisselbare hoezen en stickers te ontwikkelen als complementaire producten bij de speelkoepel.

Pilot
Parallel aan de voorgaande ontwikkelingen is er gedurende het project (onder coördinatie van InnoSportLab Sport & Beweeg) een pilot uitgevoerd. De pilot bevatte drie onderdelen: een co-creatiesessie, een test in een gecreëerde setting en een test in een natuurlijke setting.
Er werd afgetrapt met de co-creatiesessie samen met kinderen en pedagogen met als belangrijkste resultaat drie mogelijke spellen en een customer journey.
In januari 2020 werden deze resultaten vervolgens met de speelkoepel getest in een gemaakte setting op de Crijnsschool. Hierbij zijn 15 kinderen geobserveerd in vrij spelen en het spelen van de drie mogelijke spellen.
Eind juni 2020 vond de test in natuurlijke setting plaats. Vanwege de Coronamaatregelen moest deze met aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Tijdens deze test is Moby in een schoolomgeving neergezet. Kinderen konden hier in de pauze mee spelen. Zonder invloed van een onderzoeker en met toezicht van de leerkracht en camera’s werd het gebruikersproces gevalideerd en geanalyseerd.

Resultaten
De kinderen waren enthousiast over Moby en speelden er volop mee. Intuïtief en vrij spelen met de speelkoepel bleek een meerwaarde. Het starten van een geregisseerd spel verliep qua sturing moeizamer. Het bleek dat dit eenvoudiger kon. Na enkele aanpassingen is uiteindelijk de bogendans geïntegreerd, de variant op de stoelendans.

Prototype
Het resultaat van het project bevat een veilig, werkend prototype van de speelkoepel inclusief licht, geluid en montageplan. De mal is afgerond en de printplaten, ledstrips, speakers en bewegingssensoren zijn na de uitvoerige testen geselecteerd en geïnstalleerd.

Toekomst
Daarnaast is het goede nieuws dat Novasports een subsidiebudget vanuit Metropool Regio Eindhoven zal ontvangen voor doorontwikkeling. Samen met RSI (recreational systems international) wordt Moby geïntegreerd in een bijbehorend speelveld.


Het project wordt (mede)gefinancierd door het Ministerie van Volksgez
ondheid, Welzijn en Sport en is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen. Andere betrokken organisaties zijn Sportinnovator, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Sport en Gemeenten en ZonMw.