Skip links

Onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters ontvangt ZonMw subsidie

Het ZonMw onderzoeksprogramma Sport en Bewegen heeft een subsidie van €750K toegekend aan het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters. Onder leiding van dr. Maikel Waardenburg (Universiteit Utrecht) zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners de komende vier jaar onderzoek doen. Dit onderzoek focust zich op de cruciale rol die organisatienetwerken en frontline professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via InnoSportLab Sport & Beweeg en een living-lab uit Utrecht genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkt kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld. Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen. Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van:
Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Geografie en Planologie (SGPL)), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).

In samenwerking met maatschappelijke partners:
Vereniging Sport en Gemeenten, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, SportUtrecht, stichting Life Goals, PSV Foundation, FC Utrecht, en sportinnovator-centrum InnoSportLab Sport & Beweeg.