Skip links

Onderzoek beweegvoorzieningen primair onderwijs afgerond!

De Gemeente Eindhoven wil ‘een leven lang actief’ stimuleren door kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen te laten zijn/worden. School is de uitgelezen plek om aandacht te besteden aan dit thema. Omdat er vanuit de afdeling Onderwijs van de gemeente Eindhoven een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld moest worden is InnoBeweegLab gevraagd onderzoek te doen naar de trends en behoeftes voor sport en bewegen in het primair onderwijs.

Aan de hand van een demografische analyse, trendonderzoek, interviews met Eindhovense basisscholen en interviews met beleidsmakers uit Arnhem, Groningen en Rotterdam is er een adviesrapport opgesteld. Enkele aanbevelingen die uit het onderzoek volgde zijn:

📍 Het bewegingsonderwijs wordt idealiter door minimaal één bevoegde vakleerkracht in een overdekte gym- of (multifunctionele) sportaccommodatie aangeboden (dicht)bij school bij voorkeur op maximaal 5-10 minuten loopafstand (maximaal 750 meter).

🧍🏾‍♂🧍🏼‍♀ Bij voorkeur staan twee (vak)leerkrachten voor de groep om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen bieden, meer op techniek te kunnen richten en zodoende meer leerrendement kunnen bereiken.

🏀⚽ Aanbevolen wordt om in elke buurt minimaal 1 multifunctionele sport-/beweegvoorziening te realiseren ten behoeve van extra bewegen na schooltijd. Deze locatie kan tevens als alternatief worden ingezet voor bewegingsonderwijs zodra een tweede lesuur van 45 minuten niet in een overdekte gym-/sportaccommodatie (tijdelijk) kan worden aangeboden.

Meer over het project