Skip links

Onderzoek gemeente Stein afgerond

Vorig jaar rond deze tijd zijn we gestart met het onderzoek in de gemeente Stein. Inmiddels hebben we het project afgerond en hebben we mooie resultaten opgeleverd!

Het doel binnen dit onderzoek was om de openbare ruimte in de gemeente Stein aantrekkelijker en geschikt te maken om er in te sporten en bewegen. Na een analyse van de bestaande voorzieningen en demografische ontwikkelingen in de gemeenten zijn we de 9 wijken van Stein in gegaan. Gedurende een periode van 2 weken hebben we 379 bewoners via een enquête bevraagd naar hoe zij kijken naar de beweegmogelijkheden die de wijk biedt. Daarnaast hebben we informatie opgehaald bij 22 stakeholders via interviews.

In de vorm van een adviesrapport hebben we per wijk op basis van de resultaten een beeld geschetst de huidige situatie, de wensen en behoeften, trends en vanzelfsprekend een advies. Aanvullend hebben we begin mei een presentatie gegeven aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stein.

Op basis van onze resultaten heeft de gemeente factsheets gemaakt, zijn er projecten opgestart om de beweegmogelijkheden in de wijken te verbeteren en is er een uitvoeringsplan geschreven dat de lijn voor bewegen in de openbare ruimte voor de komende jaren bepaalt. Zo wordt er bijvoorbeeld in de wijk Kerensheide gezocht naar een plek waar jong tot oud terecht kan en wordt er met organisaties gekeken hoe zij hierbij kunnen ondersteunen en faciliteren. In Berg aan de Maas worden de mogelijkheden voor een tweede speelplek onderzocht.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de factsheets.