Skip links

9,5 M€ voor MKB innovaties die mensen actiever en fitter maken

De steeds inactievere levensstijl onder de bevolking is een belangrijke oorzaak van een toename aan mensen met mentale overbelasting, diabetes, hartaandoeningen, Alzheimer en kanker. Technologie maakte onze levens minder actief, maar technologie kan ons nu weer helpen om actiever en fitter te worden. Om de benodigde innovaties versneld een weg naar de markt te laten vinden, is interregionale samenwerking nodig. Het Europese project I3-INSHAPE bevordert die samenwerking.

Gecoördineerd vanuit Cluster Sports & Technology in (Zuid) Nederland nemen MKB, kennis en cluster- partners uit België, Finland, Hongarije en Spanje deel aan het project. Deelnemende partners vanuit de regio Zuid-Nederland zijn: Cluster Sports & Technologie, InnoBeweegLab, imec (at Holst Centre) met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant.

Met een bedrag van 9,5 miljoen euro (70 procent gefinancierd door EU-I3) krijgen MKB’ers de mogelijkheid om hun innovatie door de interregionale samenwerking versnelt op de markt te brengen. Daarnaast krijgen zij ondersteuning vanuit de ‘ecosysteem partners’ die de kern van het consortium vormen. InnoBeweegLab is een van die ecosysteem partners. Daarbij focussen wij ons op de ondersteuning van innovaties die in onze expertise vallen: vrije sport- en spelvormen in de openbare ruimte.

Het project heeft een doorlooptijd van drie jaar. Uiteindelijk moet de financiële impuls leiden tot een INSHAPE Innovation & Investment Hub waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden voor innovaties voor een vitalere en actievere leefstijl ook na afloop van het project.

I3-INSHAPE wordt gefinancierd vanuit het European Regional and Development Fund (ERDF). Met de subsidie hebben deelnemende partijen de mogelijkheid om door interregionale samenwerking zo’n 100 MKB’ers te helpen innovaties naar de markt te brengen en daarmee de samenleving actiever en vitaler te maken.