Skip links

De provincie Utrecht zoekt 3 fieldlabs op het gebied van sport en bewegen!

Met de fieldlabs wil de provincie op een vernieuwende wijze, samen met partijen, naar oplossingen toewerken. De provincie treedt daarbij op als proces- en sparringpartner.

De 3 fieldlabs hebben betrekking op:
1. Uitnodigende buitenruimte: hoe kunnen woonwijken meer uitnodigend worden gemaakt voor sport en bewegen?
2. Sportieve routes: hoe kunnen bestaande routes beter geschikt worden gemaakt voor sportief gebruik?
3. Open Sportpark: hoe krijgen sportparken een open karakter waar plek is voor verschillende functies?

In opdracht van de provincie Utrecht inventariseert en begeleidt InnoSportLab Sport en Beweeg het keuzeproces.

Dus ben je werkzaam bij een gemeente binnen de provincie Utrecht en heb je binnen deze gemeente een interessante casus op 1 of 2 van de 3 onderwerpen? Neem contact op: maxime@innobeweeglab.nl

©Provincie Utrecht