Skip links

Terugblik op het project Samen Beter Bennekel

Van onderzoek en kansenkaart naar een uniek concept voor een sport- en speellandschap.

Eind 2020 klopten Stichting de Ketting en woningcorporatie Woonbedrijf bij InnoBeweegLab aan met de ambitie om de leefbaarheid in de Eindhovense wijk Bennekel te vergroten. Woonbedrijf wilde deze ambitie waarmaken door te investeren in de thema’s bewegen, ontmoeten en groen mét draagvlak vanuit de inwoners. De leefbaarheid moest namelijk aansluiten op, en meerwaarde bieden aan de inwoners van de wijk. In 2021 ging InnoBeweegLab aan de slag met een breed opgezet onderzoek.
Projectmanager Lars van Raaij licht toe: “Stichting de Ketting had middelen gereserveerd om binnen 2 jaar een pakket van oplossingen te realiseren voor de Bennekel. InnoBeweegLab werd gevraagd om vanuit haar onafhankelijke rol de ambitie door te vertalen naar concrete oplossingen voor de wijk waarbij de aansluiting met de “Bennekelse” inwoners en organisaties centraal stond.Samen met Erik Broeren, eigenaar van Bravoere en samenwerkingspartner, blikken we terug op de afgelopen jaren.

Het onderzoek
Na het uitvoeren van een grondige wijkanalyse ging het team van InnoBeweegLab in 2021 gedurende 2 weken op pad in de wijk. In totaal werden maar liefst 240 respondenten bevraagd naar de huidige situatie in de wijk maar ook naar de ideeën en behoeften die zij hadden. “We kregen zo een duidelijk beeld van de wijk maar raakte ook met bewoners aan de praat”, aldus Lars. Daarnaast werd er met verschillende betrokken organisaties gesproken, zoals het wijkcentrum en de scouting: hoe steekt de wijk volgens hen in elkaar, waar liggen nog onbenutte kansen en welke bijdrage zouden zij als organisatie kunnen leveren?

In totaal haalde InnoBeweegLab ruim 300 kansrijke ideeën op. Erik Broeren vertelt: “Enerzijds heeft InnoBeweegLab uitvoerig onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften in de buurt en deze doorgrond via verschillende onderzoeksmethodes. Opvallend is dat InnoBeweegLab veel persoonlijke aandacht heeft voor de bewoners, er wordt goed geluisterd en er wordt doorgevraagd. De resultaten worden ook continu gecheckt bij de doelgroep. Die persoonlijke contacten en aandacht zijn van essentieel belang.”

Doorvertaling van de resultaten
Nadat InnoBeweegLab het onderzoek had uitgevoerd, nam Bravoere het stokje over om met de conceptontwikkeling aan de slag te gaan. Volgens Erik verliep de samenwerking binnen dit project hand in hand: “Met InnoBeweegLab is het een continue betrokkenheid, echt een samenspel.”

“Op basis van de wensen en behoeften hebben we samen een kansenkaart voor de wijk gemaakt en hebben we oplossingen gevonden waarmee we mensen meer kunnen laten sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. We vonden hierin als belangrijke bonus combinaties om maatschappelijke impact te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, laaggeletterdheid, kunst en cultuur maar ook in combinatie met het trots zijn op je buurt. Dat je je buurt beter leert kennen en ontdekt dat er bijzondere dingen gebeuren of zijn gebeurd. Zo grenst de Bennekel bijvoorbeeld aan de High Tech Campus. We zien het als een uitdaging om de nieuwe generatie daar door middel van sport, spel of kunst kennis mee te laten maken en jongeren te inspireren.”

Op basis van de kansenkaart is één van de kansen uitgewerkt naar een uniek concept dat de kinderen zelf mee hebben bedacht: een speellandschap achter Basisschool de Kameleon. Erik vertelt: “We hebben meerdere participatiesessies georganiseerd en in co-creatie met de kinderen het concept uitgewerkt. Dit gebeurde in eerste instantie met een selectief groepje kinderen waarna ook de hele buurt werd uitgenodigd om mee na te denken in het ontwerpproces. Het mooiste moment was dat de kinderen vol trots hun speellandschap presenteerden aan de buurt. Met een grote glimlach vertelden ze op het podium over de plannen, wat door de buurt goed werd ontvangen.”

In het ontwerp van het speellandschap is ook gebruikt gemaakt van storytelling, een belangrijk element volgens Erik. “Het sterke van het ontwerp is dat het speellandschap is gebaseerd op een verhaal. Een verhaal dat aanspreekt, dat blijft hangen en waar kinderen hun verbeelding op los kunnen laten. Verhalen zorgen voor de mooiste herinneringen en het telkens willen terugkeren naar die geweldige plek. Je vindt dan ook elementen uit het verhaal in het speellandschap terug.”

Vervolg
Na afstemming met Woonbedrijf als onze opdrachtgever hebben we een voorstel en schetsontwerp van het speellandschap bij de Gemeente Eindhoven neergelegd. Dat omvat tevens een advies voor de realisatie, het beheer en de exploitatie. De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met de voorbereiding en realisatie.

“Ik denk dat we samen iets heel moois en unieks voor de wijk hebben neergezet. Zodra dit wordt gerealiseerd is het echt een parel voor de buurt. Het is een uniek, gigantisch landschap met een object dat zeker zal gaan opvallen. Ik denk dat we de buurt straks echt een stukje aantrekkelijker maar ook beweegvriendelijker hebben gemaakt. Dat is waar je het voor doet, daar mogen we echt wel trots op zijn.”

Meer weten over dit onderzoek of behoefte aan een vergelijkbaar onderzoek voor jouw gemeente of omgeving?

Neem contact met ons op!