Skip links

Kickit is rolstoelvoetbal, rolstoelvoetbal is Kickit: Terugblik op het project Kickit

Kickit is rolstoelvoetbal, rolstoelvoetbal is Kickit
Sinds 2020 werken InnoBeweegLab en Tech2Play nauw samen voor het project Kickit. Dé vorm van voetbal waaraan iedereen mee kan doen. Nog steeds zijn we betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Van een “summier ducktape achtig apparaatje” naar AmiGo de voetbalschieter, en van een opstart in Nederland naar het internationaal uitrollen. Samen met Michiel van der Boom, bedenker van de AmiGo en eigenaar van Tech2Play, blikken we terug op het meerjarige project.

rolstoelvoetbal testen

Wat is Kickit ook alweer?

Ook voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging. Maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. Dit tot frustratie van mensen die rolstoel gebonden zijn. Daarom is er door een consortium gewerkt aan Kickit, een nieuwe vorm van rolstoelvoetbal. Kickit wordt gespeeld met AmiGo de voetbalschieter. De AmiGo is een sporthulpmiddel dat aan de voorkant van zowel een elektrische als handbewogen rolstoel bevestigd kan worden. De AmiGo kan een bal oppakken, vasthouden en wegschieten. Het is zelfs mogelijk om de bal van een andere speler af te pakken!

De amigo

Start van de samenwerking

Michiel vertelt dat hij via het Sportinnovator centrum Aangepast Sporten uit Blixembosch (Eindhoven) bij InnoBeweegLab terecht is gekomen: “De aanleiding hiervoor was een subsidieproject van Sportinnovator. InnoBeweegLab werd bij ons aangedragen als mogelijke partij om mee samen te werken. Onze verwachtingen van het InnoBeweegLab waren in eerste instantie vooral gericht op het onderzoek doen naar de sport en naar de behoefte van de doelgroep. Uiteindelijk is die rol breder geworden en heeft InnoBeweegLab mee de kar getrokken voor de sportontwikkeling. Het initiatief dat directeur-bestuurder Harmen Bijsterbosch daarin nam zorgde voor veel structuur.”

2-jarig innovatieproject

AmiGo de Voetbalschieter en Kickit zijn ontwikkeld in een 2-jarig (2020-2022) innovatieproject, mede mogelijk gemaakt door Sportinnovator en ZonMw. Samen met 9 partners is er gewerkt aan de ontwikkeling van de AmiGo en daarop volgend de sport Kickit. Twee jaar lang werd er uitvoerig ontwikkeld en getest. Michiel licht toe: “Het doel was om een nieuwe sport op te tuigen en het sportmiddel wat daarbij hoort te ontwikkelen. InnoBeweegLab heeft voor de sportontwikkeling focusgroepen gemaakt, onderzocht waar behoefte aan was en hoe de sport en het spel eruit zou moeten zien en gebruikerstesten uitgevoerd.” Tech2Play heeft parallel daaraan met alle technische partijen de technische doorontwikkeling van het product op zich genomen.

Binnen het innovatieproject werden maar liefst 14 locaties bezocht waar de doelgroep tijdens demo’s de AmiGo en eerste Kickit spelvormen hebben getest. Waaronder een aantal Mytylscholen en de Sint-Maartenschool uit Nijmegen. InnoBeweegLab nam de lead in het regelen van deze demo’s: “Als jullie oud-collega Maxime Verdijk demo’s ging regelen, hoefde je daar verder niet meer naar om te kijken, dan kwam het gewoon goed. Ik vond het een hele prettige samenwerking!”

“Als er onderzoek moet plaatsvinden zou ik InnoBeweegLab zeker aanhalen!”

Kickit toernooi brabant

Vervolg in Noord-Brabant

Na het 2-jarig innovatieproject is er met financiële steun vanuit het BrabantSport fonds, de VDL Foundation en FNO Klein Geluk een vervolg gegeven aan de samenwerking. Vandaaruit zijn in 2023 verspreid over Brabant de eerste 4 Kickit teams opgezet. Deze teams worden lokaal ondersteund door stakeholders zoals een mytylschool, een voetbalclub, een revalidatiekliniek en/of de gemeentelijke sportservice organisatie. Kinderen van binnen maar ook buiten de betrokken organisaties kunnen lid worden. Vanaf april 2023 zijn deze teams ook daadwerkelijk gaan trainen met de AmiGo’s. InnoBeweegLab coördineerde in het opzetten van de teams en droeg zorg voor het monitoren van het project. “Het opzetten van het project en de teams was ons niet gelukt zonder de hulp van InnoBeweegLab” aldus Michiel. “Het netwerk en de proactieve houding van InnoBeweegLab is van grote waarde geweest! Zo blijft InnoBeweegLab altijd kijken naar kansen om het project te continueren en zijn ze alert op relevante subsidies. Als er iets voorbij komt wat interessant is, worden wij direct getipt, dat is gewoon heel fijn”.

(Inter)nationale uitrol

Michiel vertelt dat er momenteel nog sporadisch wedstrijden worden georganiseerd: “Naar verwachting hebben we volgend jaar genoeg aangesloten scholen en massa om de competitie in Nederland op te starten. In het najaar gaan we knallen!”
Michiel legt uit dat een van de plannen is om op de korte termijn de sport ook in België van de grond te krijgen. “InnoBeweegLab heeft hiervoor ook een onderzoek gedaan: hoe is de markt en interesse en wat zijn de behoeften in België als het gaat om deze nieuwe sport? We zijn inmiddels al op 2 beurzen in België zichtbaar geweest en de reacties zijn enthousiast en vergelijkbaar met Nederland. Ze vinden het fantastisch!” De wens van Michiel is om volgend jaar ook richting Ierland en Duitsland te gaan.

Kortom, genoeg ontwikkeling om te blijven volgen! Wil jij meer weten over het project, de sport of over onze rol? Klik dan op de hyperlinks en neem eens contact met ons op!

Kind rolstoel plezier