Skip links

Onderzoek in de openbare ruimte: Terugblik op project Campus De Braak

Een innovatieve, vitale, beweegvriendelijke omgeving op de open campus.

De gemeente Helmond creëert in De Braak een sport- en (be)leefcampus waar onderwijs, gezondheid, breedte- en topsport samenkomen. Op deze plek ontstaan kansen voor talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid. De gemeente Helmond wil met de Sportcampus een divers en samenhangend aanbod ontwikkelen dat mensen uit de stad en vooral de omliggende wijken uitdaagt tot meer sporten, spelen, bewegen, leren, ontmoeten en verbinden.

Om te achterhalen wat dat aanbod dan moest zijn werd InnoBeweegLab in 2021 ingeschakeld. Samen met de projectleider van de slimme campus, Has van der Zanden, blikken we terug op het project.

Has is vanuit het adviesbureau Republiq al sinds 2018 betrokken bij het project Campus De Braak. Toen het project vanuit de Brainport Development een subsidie toegekend kreeg was dat de kans om de regio op een uniek niveau een boost te geven. Het doel en ontwerp van de campus waren al duidelijk toen InnoBeweegLab werd ingeschakeld: het moest een campus worden echt voor de mensen (sportleden, scholieren en omwonenden) die het zouden gaan gebruiken.

Concept campus de braak helmond

Onderbouwd keuzes willen maken

Echter ontstond al vrij snel de uitdaging voor het projectteam om te voorkomen dat het een traditioneel sportpark zou worden. Dit wilden zij onder andere bereiken door gebruik te maken van technologische toepassingen in de openbare ruimte: “We gingen uit van een echte open campus gedachte. Maar dan moet er ook iets te doen, en dus programmering zijn. Anders dan dat je lid bent bij een voetbalvereniging. Het doel was om de omgeving nóg beter te laten aansluiten bij de toekomstige gebruiker”, aldus Has. Volgens Has was het grootste knelpunt om te bepalen wát er dan moest komen: “We wilden niet zomaar iets inkopen met het risico dat het vervolgens niet gebruikt zou worden. We zochten naar een mogelijkheid om onderbouwd keuzes te kunnen maken voor subtiele toepassingen die hetgeen wat er al was kon versterken.”

Ontwerp Campus de Braak

Behoefteonderzoek

Has licht toe dat InnoBeweegLab werd ingeschakeld om deze onderbouwde keuzes te kunnen maken. “We wilden graag in de omliggende wijken achterhalen wat de verwachtingen waren ten aanzien van de campus en welke onderliggende behoeften er leefden bij de omwonenden”. InnoBeweegLab ging gedurende een aantal weken de wijken in om de wensen en behoeften onder de bewoners op te halen. In totaal zijn 364 bewoners bevraagd aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de resultaten die hieruit kwamen werd in samenwerking met Bravoere een kansenkaart uitgewerkt met per doelgroep de behoeften, kansen en toepassingen die daarop aansluiten. Overall was er veel behoefte aan ontmoeting en activiteiten in de eigen tijd.

Behoefte onderzoek

Doorvertaling vanuit de kansenkaart

Has vertelt: “Samen met de partners van de campus; OMO Middelbaar Onderwijs, JVDI de Fysioclub, Sportvereniging De Braak, Helmond Sport, gemeente Helmond maar ook JIBB+ hebben we gekeken naar de kansenkaart. Van daaruit waren we al redelijk eensgezind over de toepassingen die het meest interessant waren. Die toepassingen zijn we verder gaan uitwerken.”

Momenteel liggen er voor de toepassingen plannen klaar bij SmartGoals, enerzijds voor een sprint track waarbij interactieve paaltjes worden gebruikt om intervallen te trainen, meten en monitoren en anderzijds wordt er met een landschapsarchitect een skillscourt ontwikkeld waarop technische voetbal- en hockeytrainingen kunnen worden gegeven. “Ook geven we QR-fit een plek. Paaltjes waarmee je een interactieve beweegroute kan creëren in de openbare ruimte en mensen via een app worden aangezet tot oefeningen op maat. Omdat er al meerdere routes in Helmond zijn hopen we de mensen vanuit de omliggende wijken naar de campus te brengen”. Has verwacht dat de gekozen toepassingen binnen een jaar gerealiseerd zullen worden.

Kansenkaart

De samenwerking

Has blikt positief terug op de samenwerking met InnoBeweegLab: “Onze voorafgaande verwachtingen werden zeker waargemaakt. Het ontwerp voor Campus De Braak stond al, maar we hoopten het te verbeteren door de toepassing van de concepten. Dankzij het behoefteonderzoek van InnoBeweegLab hebben de concepten nu meer context gekregen. We hebben onderbouwde keuzes kunnen maken voor de concepten met behulp van de onderzoeksresultaten. Ik heb de samenwerking met InnoBeweegLab als zeer prettig en informeel ervaren, iets waar ik persoonlijk van houd. De combinatie van deze factoren, samen met het frequente contact en de mogelijkheid om onderweg nog aanpassingen te maken, zorgde voor een goede samenwerking.”

InnoBeweegLab rondde eind 2022 de opdracht af en leverde daarbij onder andere een adviesrapportage met visuele kansenkaart, een projectvoorstel met organisatorische samenwerkingsafspraken en een plan van aanpak met beschreven monitoringsprotocollen op.

Meer weten en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Campus De Braak? Houd de website in de gaten: https://campusdebraak.nl/ of bekijk de projectpagina op onze site: https://innobeweeglab.nl/project/sportcampus-de-braak/

Een vergelijkbaar onderzoek voor jouw omgeving? Neem contact met ons op, we lichten graag de mogelijkheden toe.