Skip links

Terugblik op de samenwerking met SmartGoals b.v.

Alweer ruim 4 jaar geleden is InnoBeweegLab de samenwerking met SmartGoals B.V. gestart. SmartGoals is dé innovatie op het gebied van interactief trainen. Tijdens de Dutch Design week in 2010 heeft Chris Heger, bedenker van de SmartGoals, voor het eerst zijn innovatie gepresenteerd. Zijn toenmalige afstudeerproject is inmiddels uitgelopen tot een goedlopend bedrijf. Met de SmartGoals kunnen recreatie- en profsporters hun prestaties verbeteren op het gebied van reactie, snelheid en wendbaarheid. De SmartGoals bestaan uit een set van poortjes met oranje en blauwe ledverlichting die worden bestuurd door een mobiele app met bluetooth en/of afstandsbediening. Wanneer de poortjes beweging detecteren, interacteren deze met de andere poortjes. InnoBeweegLab heeft geholpen om deze innovatie naar de openbare ruimte te brengen. In dit artikel gaan we in gesprek met Chris en blikken we terug op het project!

‘Stad in actie’ als springplank
Het bedrijf SmartGoals had voor de samenwerking met InnoBeweegLab al een eigen klantenkring, welke voornamelijk bestond uit sportverenigingen. Trainers uit verschillende sporten maakten veelvuldig gebruik van de SmartGoals als trainingsobjecten. Ook de grote spelers, zoals PSV en AFC Ajax, waren afnemers van de SmartGoals. Echter, SmartGoals wilde graag de stap maken naar de openbare ruimte om zo ook ongebonden sporters te bereiken en te stimuleren om te sporten en bewegen. Vanuit de provincie Noord-Brabant is er in 2018 een project gestart, ‘Stad in Actie’, met als doel om een actieve stad te creëren door gebruik te maken van technologische innovaties, toepasbaar in de openbare ruimte. Voor dit project is de samenwerking met InnoBeweegLab gestart, hierbij bood InnoBeweegLab als projectleider begeleiding en onderzoek om de concepten van SmartGoals naar de openbare ruimte te brengen en zo een nieuwe doelgroep te bereiken, namelijk inwoners van verschillende dorpen en steden.

Het permanente veld SkillCourt
Voor het ‘Stad in Actie’ project ontstond het idee om een permanent veld te ontwikkelen met daarin de techniek van de interactieve SmartGoals geïntegreerd. Of dit concept haalbaar zou zijn moest nog blijken. Hier vroeg Chris zich af: “Is er een vraag vanuit eindgebruikers en gemeenten? Wat is dan precies die vraag en hoe moeten we daaraan voldoen?”. Voor de validatie van het concept heeft InnoBeweegLab een pilot uitgevoerd. InnoBeweegLab bepaalde de doelgroepen en testte samen met de lokale bootcampclub en voetballers de SmartGoals met verschillende trainingsopstellingen. De technieken en verschillende opstellingen hiervoor werden ontwikkeld door SmartGoals. InnoBeweegLab bood daarnaast ook kennisdeling in samenwerking met gemeenten en kennisinstellingen. Hieruit bleek dat een permanent veld in de vorm van een SkillCourt gewenst en realiseerbaar was. Het (trainings)veld is vrij in te delen met de modernste uitrusting en gamificatie van technische innovaties. Op het SkillCourt wordt er gebruik gemaakt van gamificatie en data analyse, om zo individuele prestaties te verbeteren en gemeenten inzicht te bieden in hoeveel, wanneer en door welke leeftijdsgroepen het court gebruikt wordt. Het veld is bedoeld voor sporten zoals voetbal, hockey, fitness en bootcamp.

Geschikte locatie voor de SkillCourt
Lange tijd is er gezocht naar een geschikte locatie voor de SkillCourt. Uiteindelijk kwam de kans er: SmartGoals mocht de SkillCourt presenteren voor de innovatiechallenge van Sportbedrijf Rotterdam en YESDelft! en heeft daarmee een samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam gewonnen. Dit hield in dat in opdracht van Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam het eerste SmartGoals Urban SkillCourt is verwezenlijkt op Sportpark Olympia in Rotterdam Zuid, in samenwerking met W&H Sports en GKB.

Succesvolle samenwerking
“Als de mogelijkheid zich voordoet willen we met SmartGoals B.V. graag nog eens met InnoBeweegLab samenwerken”, aldus Chris. Hij gaf nogmaals aan dat SmartGoals zelf graag de rol van innovatiepartner op zich neemt en dat zij daarbij een stukje projectbegeleiding nodig hebben, welke InnoBeweegLab kan bieden. Bij een volgende samenwerking zou SmartGoals dan ook weer terug kunnen vallen op het netwerk dat InnoBeweegLab heeft. Voor InnoBeweegLab was dit het eerste grote project dat gericht was op de openbare ruimte. Hier zijn dan ook veel leerpunten uit meegenomen.

Toekomst in onder andere de openbare ruimte
In de toekomst wil SmartGoals voornamelijk een groter publiek bereiken. Zo willen zij meer SkillCourts realiseren (in de openbare ruimte) waarin zij hun eigen beweegvisie implementeren; met moderne technieken en trends meer mensen aan het bewegen krijgen. Na het eerste SkillCourt in Rotterdam is er inmiddels ook al een tweede veld gerealiseerd in Lichtenvoorde. Daarnaast lopen er ook diverse trajecten voor het aanleggen van nieuwe SkillCourts in Amsterdam en Dubai, hierdoor wordt zelfs het publiek buiten de Nederlandse grens bereikt.

Het gene waar Chris het meest trots op is: het concept SkillCourt heeft zich bewezen en is ook daadwerkelijk gerealiseerd! Chris vertelde: “Dit soort projecten stranden heel vaak. Dat was nu niet zo, het product heeft de markt gehaald en heeft veel potentie om een bredere markt te voorzien.” Dit was ook het doel van de samenwerking. Daarbij is een toekomst geschept waarin velden voor de openbare ruimte gerealiseerd kunnen worden, met een bijbehorend businessmodel. Wat dat betreft wordt er dus teruggekeken op een geslaagde samenwerking waar beide partijen veel uit hebben gehaald.

Heb jij een idee of product en heb je hulp nodig bij gebruikersonderzoek en het op de markt brengen van dit product? Ontdek wat wij voor je kunnen betekenen en neem dan contact met ons op!

Het project Stad in Actie werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.