Skip links

Samenwerking met de gemeente Purmerend

Centraal gelegen in Purmerend ligt de wijk Wheermolen-Oost. Deze wijk is in de jaren 60 gebouwd en aan vernieuwing toe. Daarom hebben woningcorporatie Intermaris en de gemeente Purmerend de handen ineen geslagen. Samen knappen ze de komende 10 jaar de wijk op. Ze renoveren flats, bouwen nieuwe woningen, leggen een stadspark aan, vervangen de riolering en richten straten opnieuw in. Het doel is om de wijk gezond, gemengd en nog gezelliger te maken. Daarbij is de nadrukkelijke wens om de openbare ruimte zo in te richten dat bewegen zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.

Reden genoeg voor de gemeente Purmerend dus om een behoeftenonderzoek in Wheermolen-Oost te laten doen. In 2022 heeft InnoBeweegLab dit onderzoek uitgevoerd. Samen met Oskar van Dijk, beleidsmedewerker Sport en Spelen in de gemeente Purmerend, blikken we terug op het project.

Bekenden van elkaar
Via een innovatievoucher en eerdere opdracht voor de herinrichting van de Rudolf Garrelsstraat in Purmerend was de gemeente al bekend met InnoBeweegLab. Oskar vertelt: “Die samenwerking beviel ons toen erg goed dus eigenlijk wilden wij hen graag nog een keer inzetten. Zeker omdat deze herinrichting en de behoeftevraag breder was dan een straat, het ging nu om een wijk. Dat InnoBeweegLab de wijk al kende kwam dus goed uit.”

Oskar werkt samen met Maud Maartens (projectmanager) in het project Wheermolen-Oost. “In de wijk Wheermolen-Oost worden veel renovaties gedaan op het gebied van wonen, maar eigenlijk wilde de gemeente ook graag sport en spel integreren in de wijk. Toen er weer werkzaamheden op de planning stonden was dat onze kans. We wilden dat de integratie van sport en spel aansloot op de wensen van de bewoners, daar kom je alleen achter door met elkaar in gesprek te gaan en de wensen en behoeften naar boven te halen”, aldus Oskar.

Uitvoering van het onderzoek
De start van het onderzoek vond plaats tijdens het WK Wheermolen op 10 juni 2022, een wijkevenement waar buurtbewoners op verschillende plekken mee kunnen doen aan activiteiten en bijvoorbeeld kennis konden maken met nieuwe sporten. InnoBeweegLab heeft tijdens het evenement enquêtes afgenomen bij de bezoekende buurtbewoners. Om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie in de wijk zijn er in totaal 115 mensen bevraagd en is er met 10 organisaties gesproken.

Oskar kijkt positief terug op de uitvoering van het onderzoek: “Het was natuurlijk heel fijn dat InnoBeweegLab al kennis had van sport, spelen en het doen van onderzoek. Ze leggen veel verbindingen tussen partijen die van belang zijn bij de realisatie van sport- en spelvoorzieningen”. Vooral het contact met partijen wordt als een erg positieve ‘bijvangst’ genoemd door Oskar: “InnoBeweegLab zorgt ervoor dat je partijen bij elkaar krijgt en meningen op tafel krijgt, daar hebben wij nu nog steeds baat bij omdat wij met die partijen verder willen en nu ook kunnen. Los van het advies is dit erg waardevol!”

Daarnaast werd het door Oskar als prettig ervaren dat er, buiten het bevragen van de bewoners en organisaties, ook werd gekeken naar de omgeving. “InnoBeweegLab maakt echt een analyse van wat er allemaal al is en wat er speelt, daarin zijn ze erg sterk. De kwaliteit van het onderzoek was hoog, wat het voor een gemeente bruikbaar maakt.”

Foto’s: Moments by Kelly

Resultaat
InnoBeweegLab vormde op basis van het onderzoek een rapport en advies, dat vervolgens door samenwerkingspartner Bravoere door vertaald werd naar een kansenkaart van de wijk. Beide producten zijn volgens Oskar erg bruikbaar voor de gemeente Purmerend: “Door de onafhankelijke en kritische blik kon InnoBeweegLab kijken naar wat er speelde en hoe de situatie op dat moment was. Die blik en de input die ze tijdens het onderzoek hebben opgehaald bracht ons een duidelijke terugkoppeling en een helder advies. Hiermee kunnen wij nu verder. Het out-of-the box denken in de zin van oplossingen hielp ons ook. Als een ervaren partij dingen adviseert op basis van kennis kunnen wij als gemeente vaak net wat meer.”

Over de kansenkaart was Oskar vooral erg tevreden. De doorvertaling van het advies naar concrete kansrijke plekken in de wijk en hoe dit eruit kan zien is “heel waardevol”. De gemeente kan met deze kansenkaart naar organisaties gaan en een beeld bij de gewenste situatie tonen, dat ervaart de gemeente Purmerend als zeer positief.

“Ik zou InnoBeweegLab een 8 geven, ze hebben veel mooi werk opgeleverd wat erg bruikbaar is!”

Toekomst
Vanuit het advies en de kansenkaart is de gemeente Purmerend momenteel bezig met de vernieuwde inrichting van de wijk. Er wordt begonnen met de aanpak van de Anne Frankflat, een van de kansen die werd genoemd door InnoBeweegLab. “Er ligt hiervoor nu een voorstel bij de programmamaker en we hopen hier binnenkort mee aan de slag te kunnen”. Oskar voegt daaraan toe dat ook het park en de dijk op de planning staan als plaatsen die aangepakt kunnen worden. “Hele concrete voorstellen zijn er daarvoor nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet en de kansenkaart is een punt van waaruit we het concreet willen maken.”

Meer weten over dit onderzoek of behoefte aan een vergelijkbaar onderzoek in jouw gemeente of omgeving?

Neem contact met ons op!