Skip links

Behoefteonderzoek voor de Gemeente Amsterdam

In opdracht van Sport & Bos (gemeente Amsterdam) heeft InnoBeweegLab een behoefteonderzoek uitgevoerd voor een nieuw in te richten gedeelte van Sportpark Ookmeer. Met de verzamelde resultaten kan er een weloverwogen beslissing worden genomen over de herinrichting, waarbij de sportfaciliteiten beter aansluiten op de behoeften van de jeugdige doelgroep.

Behoefte onderzoek Amsterdam Nieuw-West

Resultaten voor een beweegvriendelijke omgeving

Voor het behoefteonderzoek zijn wij een aantal keer de wijk Amsterdam Nieuw-west in gegaan. Zo maakten we onder andere kennis met Sportpark Ookmeer. Waar ligt het nieuw in te richten gedeelte, hoe ziet dat eruit, welke andere faciliteiten zijn er al, wat kunnen eventuele belemmeringen zijn voor de locatie. Daarnaast zijn we ook in gesprek gegaan met de bewoners van Sportpark Ookmeer. In totaal hebben we input opgehaald bij 180 respondenten. Zij konden aangeven welke wensen en behoeften zij hebben als het gaat om een beweegvriendelijke omgeving. Hierbinnen lag de focus op de jeugd, 61% van de respondenten valt dan ook in de leeftijdsgroep tot en met 19 jaar.

Participatiesessies - respondenten

Participatiesessies

Naast input op te halen bij de bewoners zijn we ook in gesprek gegaan met 15 lokale organisaties. Aan de hand van interviews hebben we waardevolle informatie vergaard. Wat zien de organisatie gebeuren, welke organisatie is waar verantwoordelijk voor, welke kansen zien zij nog liggen, enzovoorts. Vervolgens hebben we via de organisaties en sleutelfiguren in de wijk 2 participatiesessies georganiseerd. Tijdens de participatiessessies konden zo’n 100 kinderen en jongeren hun favoriete beweegvoorziening aangeven.

Quote sleutelfiguur

De belangrijkste resultaten

Tot slot is uit het behoefteonderzoek gebleken dat de meest kansrijke sportvoorzieningen als volgt zijn: voetbalveld, speeltuin, padelbaan, pumptrack en een vechtsport locatie. Daarnaast zijn de uitstraling van het park, de samenwerking tussen de gemeente en sport en jeugdwerkorganisaties, en het verwezenlijken van sportvoorzieningen die aansluiten op de behoefte van de doelgroep aandachtspunten. Met de verzamelde resultaten kan er een weloverwogen beslissing worden genomen over de herinrichting, waarbij de sportfaciliteiten beter aansluiten op de behoeften van de jeugdige doelgroep.

Meer weten of een vergelijkbaar onderzoek voor jouw omgeving? Neem contact met ons op, we lichten graag de mogelijkheden toe.

Resultaten behoefteonderzoek Amsterdam Nieuw-west