Skip links

MKB Innovatieprijsvraag is live! (4 oktober gesloten)

De provincie Noord-Brabant wil dat zoveel mogelijk Brabanders (gaan) voldoen aan de beweegnorm. Een beweegvriendelijke leefomgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde. Brabantse MKB-bedrijven kunnen een innovatiebudget aanvragen voor de ontwikkeling van een datadashboard met als doel meer inzicht te krijgen bij het beweegvriendelijk inrichten van wijken.

Het Brabantse MKB krijgt de komende 4 jaar de mogelijkheid om via 3 innovatiechallenges vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen. Met als doel om een beweegvriendelijke omgeving voor alle Brabanders te realiseren. Deze 1e innovatiechallenge richt zich op de ontwikkeling van een slim datadashboard.

Datadashboard
Data gedreven beslissingen zijn van groot belang bij het realiseren van een effectieve beweegvriendelijke ruimte. Daarom stimuleert de provincie het realiseren van een slim datadashboard: een ICT-toepassing die helpt bij het lokaal in kaart brengen van relevante data. Het datadashboard moet helpen de startsituatie beter inzichtelijk te maken en tegelijkertijd ondersteuning bieden bij de effectmonitoring en impactmeting.

Het dashboard wordt in co-creatie met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en InnoBeweegLab gerealiseerd. Samen stellen we onze kennis en netwerk ter beschikking. En wordt de ontwikkeling van het dashboard actief ondersteund, denk hierbij aan verbinden leggen, meedenken, gebruikersonderzoeken invoegen en het testen van de prototypes.

Doe mee!
MKB-bedrijven kunnen uiterlijk 4 oktober 2023 17.00 uur een aanvraag indienen. Klik op de button voor meer informatie en de voorwaarden.

Challenge 1 is inmiddels gesloten