Skip links

Freerun Innovation Day

De eerste Freerun Innovation Day is een feit. Op zaterdag 2 juni 2018, hebben freerunnners van Commit Freerun en wetenschappers van het Urban Sports Performance Centre (USPC) elkaar ontmoet. Het doel? Elkaar beter leren kennen.

De aanleiding van deze ontmoeting is de opzet van het USPC. Het USPC heeft als doel urban sporters en hun coaches te helpen bij talentontwikkeling en prestatieverbetering op het gebied van technologie en innovatie, maar bijvoorbeeld ook via paramedische ondersteuning. Mede door de ondersteuning van de Provincie en BrabantSport gemeenten heeft het USPC daartoe een kennis- en innovatiecentrum opgezet.

De insteek van de Freerun Innovation Day was om beter inzichtelijk te maken waar de freerunners behoefte aan hebben. Het USPC zal tevens aanwezig zijn bij de freerun wedstrijd tijdens Emoves: Hop the Block.

Het USPC heeft de freerunners gedurende Freerun Innovation Day verschillende technologieën en innovaties laten ervaren om vervolgens in gesprek te gaan met elkaar. Om de ervaring compleet te maken, had CommitFreerun het mobiele park meegenomen en opgezet op het terrein van Op Noord naast InnoSportLab Sport & Beweeg. Voorbeelden van technologieën die zijn getest zijn: drukzooltjes om grondcontacttijd en impact te meten en high speed camera’s om beelden te analyseren. Dit alles met als doel om tricks objectief meetbaar te kunnen maken en feedback terug te kunnen koppelen naar de urban sporters.

In de brainstorm hierna kwamen specifieke behoeftes naar voren van de freerunners waarop het USPC zich in vervolgtrajecten kan gaan focussen. Conclusie: een geslaagde dag voor beide partijen, waar op en na Emoves vervolg aan wordt gegeven!