Skip links

Vital2Move geeft inzicht in jouw beweegsituatie

Vrijwel iedereen kent het gevoel om te willen sporten, maar iets belemmert je. Deze belemmering moet eerst worden opgelost voordat er optimaal gesport kan worden. Maar bij wie kun je hiervoor terecht? Er zijn zóveel professionals die ieder weer nét iets andere hulp aanbieden. Welke professionele hulp past bij jouw situatie? Een vraag die de wij samen met partners binnen het Vitality Living Lab project willen vereenvoudigen.

Tijdens een bijeenkomst tussen ons en de verschillende partners van het Vitality Living Lab project kwam het onderwerp ‘verantwoord bewegen’ ter sprake. “Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen vaak angstig zijn om te beginnen met sporten of ze beginnen met actief bewegen zonder enige kennis hiervan te hebben. Dit leidt vaak tot blessures. Met blessures en/of belemmeringen weet men vaak niet naar wie ze toe moeten voor professionele hulp. Deze angst en onwetendheid proberen wij weg te nemen”, aldus onze projectmanager Lars van Raaij. Met deze insteek ontstond Vital2Move, een online platform dat mensen bewust maakt van hun eigen beweegsituatie en hen koppelt aan de juiste professionele hulp.

“Vital2Move is een soort matchmaker”

Het doel van Vital2Move is om de drempel tot bewegen te verlagen en om inzicht te bieden in beweegsituaties. De gesprekspartner van Vital2Move, Vita, maakt dit mogelijk. Aan de hand van simpele vragen geeft Vital2Move een persoonlijk advies welke hulp het best bij de eindgebruiker past. De eindgebruiker wordt direct getriggerd om actie te ondernemen en doelen te bereiken. “Je moet het zien als een soort matchmaker. Door simpele vragen word je gekoppeld aan de professional die het beste bij je past”.

Het proces binnen het Vitality Living Lab project is begonnen bij de Vitality Pitch Stop, waar we het idee van Vital2Move voor het eerst presenteerde. Hier hebben we veel kennis en input gekregen, bijvoorbeeld waar we ons op moeten focussen en hoe we deze focus kunnen positioneren. Met ondersteuning van het Vitality Living Lab project hebben we onderzoek gedaan naar de behoeften van eindgebruikers en de kanalen die zij gebruiken. Ook de behoeften van hulpbiedende professionals zijn in kaart gebracht. Professionals willen dat de eindgebruiker past binnen de organisatie om een zo goed mogelijke kwaliteit hulp aan te kunnen bieden.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de realisatie van Vital2Move. In oktober 2018 leidde dit naar een eerste pilot met de partners Libra R&A, SMC Sportmax en PECE Zorg. In deze pilot hebben we hulp geboden aan deelnemers van de Marathon Eindhoven. Middels een select aantal vragen hebben we deelnemers gekoppeld aan een specialist. Met de learnings die we uit deze pilot hebben getrokken zijn we gaan samenwerken met Avans gezondheidszorgtechnologie, waarmee we een lijst met specifieke vragen hebben opgesteld. Afhankelijk van het antwoord dat de gebruiker geeft op de vragen, leidt dit naar diverse vervolgvragen, ook wel ‘de beslisboom’ genoemd. Nadat we deze beslisboom hebben getest onder eindgebruikers en aanbieders, bleek er behoefte te zijn aan een online platform (voor een groter bereik).

Momenteel werken we samen met het ICT bedrijf Dutch Coding Company, waarmee we een makelaarsinnovatieregeling hebben kunnen treffen. Binnen deze regeling wordt het eerste prototype gebouwd en wordt er een pilot gevoerd met aanbieders en eindgebruikers uit Eindhoven. De feedback en resultaten worden gebruikt om het prototype te valideren en te verbeteren.