Skip links

Sportinnovator Vouchers 2021 beschikbaar!

Als Certified Partner van Sportinnovator kunnen wij 6 vouchers van €5000,- beschikbaar stellen voor gemeenten, sportbonden en bedrijven, om sportinnovaties op een laagdrempelige manier te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

“Het doel van de Sportinnovator Vouchers 2021 is om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij praktijkorganisaties (gemeenten, sportbonden en bedrijven) te stimuleren. Daarnaast kan een Sportinnovator-centrum een voucher aanvragen om het (regionale) Sportinnovator-netwerk te verstevigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten die nieuwe organisaties (onderwijs, wetenschap, zorg, etc.) aan het netwerk verbinden, om de ontwikkeling van (gezamenlijke) samenwerkingsstrategieën of om marketingactiviteiten die de zichtbaarheid van het netwerk vergroten.

Onder innovatie wordt zowel technologische innovatie als sociale innovatie op het gebied van sport en bewegen in de praktijk verstaan.”

Heb jij een innovatief vraagstuk dat sport, spel en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend maakt? Dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden! Neem contact met ons op!