Skip links

Sportinnovator Vouchers toegekend!

Begin februari communiceerden we over de Sportinnovator Vouchers van 2021 die beschikbaar werden gesteld. Hier hebben we positieve reacties op gekregen. Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij praktijkorganisaties (gemeenten, sportbonden en bedrijven) te stimuleren. Onder innovatie wordt zowel technologische innovatie als sociale innovatie op het gebied van sport en bewegen in de praktijk verstaan. Inmiddels zijn de eerste Sportinnovator Vouchers toegekend, lees hieronder welke!

Gemeente Eindhoven: #040Beweegt
De gemeente Eindhoven wil haar inwoners meer laten sporten en bewegen in de openbare ruimte. De Oirschotsedijk is een fietspad in Eindhoven-Noord dat zich goed leent voor sportief gebruik door onder andere wielrenners, fietsers, skeeleraars, hardlopers en wandelaars. We gaan inventariseren welke doelgroepen gebruik kunnen en willen maken van de Oirschotsedijk als locatie voor sport en vrije tijd activiteiten, en op welke manier en met welke (communicatie-)maatregelen zij daartoe het beste verleid kunnen worden. Wij zijn overall projectleider, voeren een deel van het onderzoek zelf uit en fungeren als opdrachtgever voor een extern ontwerpbureau en studentenopdrachten.

Samenwerkingspartners: Gemeente Eindhoven, TU Eindhoven, Fontys Sporthogeschool

CityLegends: Urban Route
Vanuit het USPC gaan we voor CityLegends onderzoeken hoe we de openbare ruimte in Eindhoven met digitale tools als urban speelveld kunnen promoten. De Gemeente Eindhoven en CityLegends willen laten zien waar het te doen is in de stad als het gaat om ongebonden urban sports, en tegelijk de verbinding leggen tussen de sport, beleving en stadsbewoners. Bovenal willen ze een tool om deze ‘underground’ sports te promoten en inzicht te geven in de gebreken en pluspunten van de buiten hotspots. Oftewel: de Urban Route. Het USPC gaat de haalbaarheid onderzoeken en helpen het concept verder vorm te geven.

Samenwerkingspartners: CityLegends, Gemeente Eindhoven

Urban Tracks
Hardlopen met topsportfaciliteiten en dat gewoon bij jou thuis om de hoek in de openbare ruimte. Dat is wat Urban Tracks wil bereiken. Vanuit de Sportinnovator voucher gaan wij een behoefte onderzoek doen naar de mogelijkheden van een Urban Track. Binnen het onderzoek richten wij ons op één mogelijk pilotlocatie, het Olympuskwartier in Arnhem. Een plek waar sport en bewegen prioriteit zijn en vele organisaties hun onderdak vinden. Staan zij open voor een open track, wat kan een Urban Track voor hun organisatie betekenen? Wat willen de gebruikers zien? En welke functionaliteiten moet de Urban Track bevatten? Zowel op soft-,org- als hardware niveau? Samen met Sportbedrijf Arnhem gaan we in gesprek met de lokale organisaties, omwonenden en potentiële gebruikers van de Urban Track.

Samenwerkingspartners: Urban Tracks, Sportbedrijf Arnhem

Gemeente Purmerend: Wijk Wheermolen
Hoe kunnen we de 10-17 jarigen in de wijk Wheermolen optimaal uitdagen/ stimuleren tot sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte? De wijk Wheermolen-Oost is een wijk gebouwd in de jaren 60 bestaande uit een mix van appartementen, flats en koopwoningen met een diverse samenleving. Nu de buurt 50 jaar bestaat is deze toe aan een nieuwe levensfase. Bij deze vernieuwing staan 3 thema’s centraal: gezellig, gezond en gemengd. Waar sommige sport-, speel- en beweegplekken verdwijnen of worden heringericht poppen andere op. Wij hebben de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de beweegbehoeftes in de wijk Wheermolen-Oost, en specifiek het basketbalveld aan de Rudolf Garrelstraat. Wat vindt men van de huidige inrichting? Waar liggen de behoeftes en wensen voor de toekomst? We gaan in gesprek met lokale organisaties, de omwonenden maar vooral ook de huidige gebruikers van de beweeglocatie. Het doel? Een adviesrapportage op te stellen die de gemeente Purmerend in staat stelt een openbare sport- en beweegfaciliteit naar de wensen van de bewoners te creëren.

Samenwerkingspartners: Gemeente Purmerend, Spurd, Clup Welzijn, Intermaris