Skip links

Meten in de openbare ruimte volgens de huidige wet- en regelgeving

InnoSportLab Sport & Beweeg gaat regelmatig de openbare ruimte in voor gemeenten. We halen hier beweegbehoeften op van bewoners en monitoren beweegeffect. Gemeenten hebben namelijk data onderbouwde adviezen nodig om een goed beleid op het gebied van beweging in de openbare ruimte te kunnen vormen. Echter is met de nieuwe privacywetgeving deze data juist erg privacy gevoelig geworden.

Om data verantwoord te verzamelen en verwerken is voldoende kennis van de wet- en regelgeving nodig. InnoSportLab Sport & Beweeg is in samenwerking met vier studenten van Tilburg Universiteit Law & Technologie aan de slag gegaan met deze uitdaging.

We hebben de meetactiviteiten die we momenteel in de openbare ruimte verrichten in kaart gebracht en langs de huidige wet- en regelgeving gelegd. Hierbij werd gekeken naar zowel het ophalen en analyseren van data als naar het rapporteren ervan. De studenten van Tilburg Universiteit hebben vervolgens een handleiding gemaakt hoe wij volgens de huidige wet- en regelgeving op een juiste manier onderzoek dienen te verrichten in de openbare ruimte. Bewoners krijgen binnen deze geoptimaliseerde werkwijze onder andere controle over hun eigen data. Daarnaast wordt dataverzameling intensiever besproken, worden de rollen van stakeholders in kaart gebracht en nieuwe technologieën getoetst middels een data protection impact assessment (DPIA)*.

Met de kennis die we hebben opgedaan hebben uit het onderzoek starten we (nog) verantwoorder onze onderzoeken en gebruiken we betrouwbare beweegdata om bewegen in de openbare ruimte voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

Meer weten over meten van beweeggedrag? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Benieuwd naar projecten waar wij intensief bezig zijn met dataverzameling? Bekijk de projectpagina’s van PAMela: Public Activity Monitor en WijkBeweegKaart eens!

* DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om deze vervolgens via maatregelen te verkleinen.

Dit onderzoek is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen. ​