Skip links

Een sport app zonder abonnement? Wij onderzochten het!

InnoSportLab Sport & Beweeg heeft in opdracht van Sportany een onafhankelijk markt- en behoefteonderzoek uitgevoerd naar het concept achter Sportany. Een concept waar consumenten zich via een innovatieve app kunnen inschrijven voor een sport, wellness of yoga activiteit bij verschillende aanbieders. Met de achterliggende gedachten dat je niet vastzit aan een abonnement en kan sporten waar en wanneer je dat zelf wilt. Aanbieders kunnen zich registreren om hun diensten per activiteit aan te bieden.

Tijdens de pilot in Eindhoven wilde Sportany de marktvalidatie en marktpotentie van de deelproposities in kaart brengen. Tijdens het onderzoek is de focus gelegd op het verzamelen van de motieven en verwachtingen van gebruikers en de ervaringen van sportaanbieders ten opzichte van een dergelijk concept. Via een online vragenlijst zijn de motieven van mensen en aanbieders die zich wel of niet registreerden tijdens de pilot vergaard.

Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat het idee van sporten per activiteit waar en wanneer je wilt aanslaat bij de consument, met name bij mensen die zelf regelmatig sporten en al bekend waren met online platformen waar activiteiten worden aangeboden. Ook bij een derde van de regelmatig actieve personen die nog géén gebruik maakten van een dergelijk concept slaat het idee aan. Wanneer er gekeken werd naar mensen die niét aan sport, yoga of wellness activiteiten deden maar wél geïnteresseerd zijn, zien we dat dit bij bijna de helft aanslaat. Een afwisselend aanbod en niet vastzitten aan een abonnement blijken hiervoor de grootste drijfveren.

Tot slot is de grootste motivator voor sportaanbieders dat er bij een lage deelname aan een activiteit, legen/open plekken alsnog opgevuld kunnen worden met app gebruikers die ongebonden willen sporten.

Heb jij ook hulp nodig bij jouw business- of innovatievraagstuk? Neem contact met ons op en kom vrijblijvend op de koffie!