Skip links

Oktober volop in beweging: Wij waren erbij!

Oktober was een maand vol congressen en activiteiten. InnoSportLab Sport & Beweeg was bij velen hiervan aanwezig. Nieuwsgierig waar wij aanwezig waren en wat we hier precies deden? Kijk dan even mee naar de onderstaande hoofdlijn uit onze agenda van de afgelopen maand:

30-sept t/m 3-okt: Inno4Sports meeting in Fins Lapland
In het kader van het Inno4Sports project ontwikkelen vijf Europese regio’s nieuwe innovatie-actieplannen voor hun sportclusters. Het cluster Sports & Technology is penvoerder van dit project en vertegenwoordigt daarin de regio Brabant/Zuid-Nederland. Tijdens de meeting in Fins Lapland nam onze labmanager Harmen Bijsterbosch deel aan de workshops waarin vooruitgekeken werd naar de nieuwe Europese begrotingsperiode. Wat kunnen de regio’s zelf verbeteren en welke adviezen hebben zij voor de Europese commissie? Daarnaast konden de deelnemers in de praktijk ervaren hoe Fins Lapland haar natuur op een uiterst duurzame manier inzet voor outdoor (winter)sport toerisme.

6-okt: Weekend van de Wetenschap
Op 6 oktober hebben we samen met het USPC in area51 open dag gehouden. Hier lieten we alle nieuwste innovaties op het gebied van bewegen en urban sports zien.  Maar liefst 30 bezoekers liepen een gaaf innovatie-parcours, waarbij de nieuwste technologieën omtrent het meten van prestaties bij BMXers, skateboarders en freerunners werden getoond. Zo demonstreerde onze onderzoeksstagiaire, Jorna Speck, hoe we freerunners inzicht kunnen geven in hun landingstechniek met behulp van sensoren, om vervolgens blessures te voorkomen.
Vanuit bewegen in de openbare ruimte lieten we de interactieve showcase van de Floor is Lava game zien en demonstreerden we de WijkBeweegKaart: het interactief de wijk ingaan om onderzoek te doen naar beweegbehoeften en wensen van bewoners.

7-okt: Sport Innovatie Congres Eindhoven
Tijdens het jaarlijkse Sport Innovatie Congres verzorgde labmanager Harmen Bijsterbosch de workshop ‘Hup, naar buiten!’. Hij deelde zijn inzichten en ervaringen met innovatieve oplossingen voor beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Gastoptredens waren er van de organisaties Novasports Sport & Beweeg en Kragten. Tot slot volgde een geanimeerde discussie met de deelnemers, onder andere over de verschillende mogelijkheden om mensen te motiveren meer buiten te sporten.

Naast onze labmanager waren ook collega’s Jimmy Hermans en Maxime Verdijk aanwezig. Zij verzorgde de SMC (Sports Motion Capture) thematafel aan leden en medewerkers van onder andere NOC*NSF, hogescholen, Red Bull en Thialf. Hier werd er ingegaan op wat de SMC kon betekenen voor andere sporten behalve urban sports. Daarnaast werd er gebrainstormd over welke fan engagement mogelijkheden er zijn, ‘wat wil de fan zien’?

Ook heeft Jimmy, projectmanager van o.a. CityLegends, een korte pitch gegeven in het kader van innovatiebeloften. Het verhaal waarom het project is gestart, voor wie het is en wat er ontwikkeld is werd met luid applaus door de jury (het publiek) ontvangen en beoordeeld.

9-okt: Smarticipatie
Kennis en ervaring delen inspireert. Smarticipatie faciliteert dit graag in het werkveld van PublieksParticipatie, dat is op 9 oktober maar weer gebleken. Op het allereerste Smarticipatie event ontmoette projectmanager Lars van Raaij omgevingsmanagers, planologen, projectleiders, architecten, gebiedsregisseurs, wijkmanagers, communicatieadviseurs en andere professionals die in hun dagelijkse praktijk participatie processen inrichten. Gedurende de sessie deelden vakgenoten op energieke wijze hun ervaringen uit de praktijk. Er werden nieuwe contacten gelegd en ideeën geboren voor de toekomst. Vanuit ons lab hebben we vooral inspiratie opgedaan over het betrekken van burgers bij het slim inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte.

17-okt: Sport Innovatie Congres Brugge
Onze embedded scientist, Maxime Verdijk, is op 17 oktober aanwezig geweest op het Sportinnovatie congres Brugge. Naast het volgen van workshops heeft zij ervaren hoe sport er in 2040 uit gaat zien op basis van vier verschillende scenario’s afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt en of we over 20 jaar vooral gebonden aan een vereniging of ongebonden willen sporten. Een activiteit om vooral inspiratie en kennis op te doen.

17-okt: NEXT sessie
De KNVB campus had InnoSportLaB Sport & Beweeg uitgenodigd deel te nemen aan de NEXT-sessie omtrent gepersonaliseerde communicatie. Projectmanager Jimmy Hermans heeft het innovatie gedeelte bezocht om over verschillende e-mail marketingstrategieën te sparren. E-mail blijkt namelijk nog steeds hét kanaal met de hoogste ROI (Return of Investment). De mogelijkheden van e-mail marketing worden almaar groter: tegenwoordig kun je animaties, video’s of zelfs bestellingen invoegen in je mail! Kortom, interessante eye openers voor innovaties waar wij als lab mee bezig zijn.

22-okt: Creatieve sessie NovaSports
Projectmanager Lars van Raaij is samen met pedagogische en beweegprofessionals gaan brainstormen over het interactief maken van de speelkoepel in de openbare ruimte. Hierin zijn we spelvormen gaan bedenken en hebben we in samenspraak de beste ideeën getrechterd. Deze ideeën zijn op dezelfde avond nog omgezet in een costumer journey en natuurlijk ook: Gedemonstreerd op de speelkoepel! De uitkomsten van de creatieve sessie worden meegenomen in het technisch ontwerp en de bouw van de interactieve speelkoepel. Vervolgens worden de spelvormen in leuke speelsessies daadwerkelijk met kinderen getest.

21-23 okt: Creativity World Forum
De provincie Brabant was dit jaar host van het Creativity World Forum, een jaarlijkse congres georganiseerd door het internationale Districts of Creativity Network. Op dinsdag 22-okt verdeelden de deelnemers zich over vijf Brabantse hubs, met ieder een eigen thema. In Helmond stond ‘The Paradox of (un)limited mobilty’ centraal. Onze labmanager, Harmen Bijsterbosch, verzorgde hier de workshop ‘Smart design for healthy mobility’. Hij liet de deelnemers zien waarom een actieve leefstijl noodzakelijk is en ging vervolgens met hen aan de slag ideeën voor de openbare ruimte te ontwikkelen. Inspiratie was er voldoende, van bewustwordingscampagnes om te leren in de natuur te spelen, tot digitale platforms om de kracht van communities te benutten of simpelweg het plaatsen van slim ontworpen lantaarnpalen. Behalve de deelnemers kwam ook Harmen verrijkt uit de workshop.

23-okt: Workshop aan studenten
Op woensdagmiddag 23 oktober waren 8 studenten en 2 docenten van het Udens College op bezoek bij InnoSportLab Sport & Beweeg. De studenten van het Udens College gaan een onderzoek doen voor het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Onze embedded scientist, Marjan de Bie, heeft samen met hen gewerkt aan een onderzoeksvraag en methode voor het onderzoek. Daarnaast nam ze de studenten mee in de werkzaamheden van het lab en de meetinstrumenten en innovaties die we (in samenwerking) ontwikkelen en inzetten voor de urban sports. De studenten kregen hierdoor diverse voorbeelden hoe wij als organisatie een onderzoek aanvliegen. “Een waardevolle en leerzame workshop”, aldus de docenten.

24-okt: Dutch Design Week
Het wordt bijna een traditie: het Vitality Living Lab werkatelier in het Provincie Brabant paviljoen, als onderdeel van de Dutch Design Week. Ditmaal stond de vraag van de gemeente Vught centraal, die met slimme inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk inwoners in beweging wil brengen en dit ook wil kunnen meten. Samen met (ervarings)deskundigen ging onze labmanager Harmen Bijsterbosch met deze uitdaging aan de slag. Zijn bijdrage gedurende de bespreking was breed omvattend: van het verzamelen van data, het ophalen van de behoeftes bij de bewoners, tot het realiseren van de juiste “hardware, software en orgware”. Na de lunch werden de eerste vervolgafspraken gemaakt, ook InnoSportLab Sport & Beweeg zal daarbij betrokkenen blijven.

Een flinke lijst met activiteiten waar we inspiratie hebben opgedaan en onze kennis hebben overgedragen, al dan niet in de vorm van een workshop. Heeft u behoefte aan een workshop of inspiratiesessie om sport en bewegen in de openbare ruimte of sportomgeving weer vanzelfsprekend te maken? Neem dan contact met ons op en kom geheel vrijblijvend op de koffie. Wij hebben in ieder geval weer genoeg input om mee aan de slag te gaan!