Skip links

Certified Partner van Sportinnovator

De afgelopen periode zijn de eerste 12 centra voor sportinnovatie, waaronder InnoSportLab Sport & Beweeg, certified partner geworden van Sportinnovator. We vormen daarmee een belangrijk onderdeel van het netwerk van Sportinnovator.

Het onafhankelijk adviesbureau RevelX heeft alle centra beoordeeld aan de hand van een toetsingskader, we zijn daarmee Certified Partner van Sportinnovator geworden. Dit wil zeggen dat de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd zijn. We werken onderling met elkaar samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling, en fungeren als aanjagers van innovatie op het gebied van sport & bewegen in Nederland en daarbuiten. De certificaten werden uitgereikt door Topteam leden Maurits Hendriks en Harry van Dorenmalen.

Van Dorenmalen: “We hebben inmiddels een netwerk van 12 Sportinnovator-centra. Dit netwerk is werkelijk uniek in de wereld. Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise.”

Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Deze innovaties versterken daarnaast de kennisbasis voor sport en kunnen zorgen voor nieuwe business of maatschappelijke waarde. Het uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam netwerk of ecosysteem.

De volgende centra zijn samen met ons Certified Partner van Sportinnovator: Sailing Innovation Centre, Centrum voor interactief bewegen, InnoSportLab de Tongelreep, TU Delft Sports Engeneering Insitute, Sport Data Center, InnoSportLab ’s Hertogenbosch, KNVB Campus, Innovatielab Thialf, Sportcentrum Papendal, AISS en EquInnolab.